Nyheter

23 november 2021

Välkommen till kansliet Blanka Simunkova!

CONCORD Sverige välkomnar en ny kollega till kansliet. Blanka Simunkova jobbar som controller i EU-ordförandeskapsprojektet. Vi ställde några korta frågor för att lära känna henne lite bättre.

HUR KÄNNS DET NYA JOBBET HITTILLS?

Nu har jag hunnit vara här några veckor på deltid och det är redan utvecklande. Det är väldigt spännande och kollegorna är jättefina, så det känns mycket bra.

VAD ÄR DITT UPPDRAG?

Jag jobbar som controller inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap under 2023. Projektet heter ”Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project”. Ansvaret delas av tre ordförandeländer under en 18-månadersperiod, med roterande ordförandeskap under sex månader.

Jag samarbetar med kollegor i Frankrike och Tjeckien, som tillsammans med Sverige utgör trion som tar vid ordförandeskapet nu i januari 2022. Vi samordnar vårt arbete inom ett ramverk med fem arbetsområden: finansiering och policysamordning för hållbar utveckling, civilsamhällets roll, jämställdhet och klimaträttvisa. CONCORD Europa är också involverade i projektet. 

VEM ÄR DU, BERÄTTA LITE OM DIG SJÄLV?

Jag har flera identiteter kan man säga. I grund och botten är jag en driven feminist som alltid försökt kämpa mot alla orättvisor jag ser. Ibland har jag lyckats göra skillnad, ibland har det varit mindre framgångsrikt. Utöver det är min stora roll i livet som mamma till två härliga tjejer, och jag försöker också vara en god vän till både mina svenska vänner och de som bor i andra länder genom att hålla regelbunden kontakt. Jag tycker om naturen och att använda kroppen – promenera, cykla, simma och yoga. Det är en stor fördel med Sverige, till och med i Stockholm har du alltid nära tillgång till naturen. När det finns tid njuter jag av bra musik och av att läsa. 

VAD HAR DU FÖR TIDIGARE ERFARENHETER SOM DU TROR KAN BIDRA TILL CONCORD Sveriges VERKSAMHET?

Jag har jobbat 12 år i utvecklingssektorn på olika organisationer inom civilsamhället, både på huvudkontor och i utlandstjänst, mest i Asien. Mitt fokus har legat på intersektionalitet i frågor som rör jämställdhet, miljö och mångfald. I Tjeckien jobbade jag tidigare med policy på organisationen FoRS, som är en plattformsorganisation inom CONCORD Europa. Där startade jag upp arbetsgruppen för jämställdhet, vilket är en av de fem arbetsområden som vi kommer att fokusera på under ordförandeskapet. Det är nytt för mig att arbeta på EU-nivå, men eftersom vi även jobbar på nationell nivå och jag redan ”kan” vår systerorganisation i Tjeckien, känns det samtidigt som att hitta hem igen i det här projektet på CONCORD Sverige.

VAD TYCKER DU KÄNNS MEST SPÄNNANDE MED DITT UPPDRAG?

Hela projektet är väldigt spännande, att koppla ihop civilsamhället i Frankrike, Tjeckien och Sverige. Det är också nytt för mig att jobba som finanskoordinator, vilket såklart känns väldigt spännande. Det är fint att jobba tillsammans med de andra CONCORD plattformarna, och att jobba konkret med att koppla finansiering till projektets innehåll. 

VAD KÄNNER DE FLESTA INTE TILL OM DIG?

När barnen blir större och jag får mer tid planerar jag att lära mig antingen arabiska eller mandarin. Jag vill också börja med Qigong och är väldigt nyfiken på att lära mig om holografisk kinesiologi för min, mina familjs och mina vänners hälsas skull.

Läs mer om Sveriges ordförandeskap i EU och hur vi jobbar med det.