Nyhet

18 december 2019

Evin Incir (S), Magnus Ek (C) och Désirée Pethrus (KD) på seminariet Sveriges röst i EU:s bistånd
Evin Incir (S), Magnus Ek (C) och Désirée Pethrus (KD) på seminariet Sveriges röst i EU:s bistånd

Sveriges röst i EU:s bistånd

#eu:s och sveriges bistånd

En snöig novembermorgon fylldes Medelhavsmuseets hörsal med en publik som ville veta mer om hur Sverige kan påverka EU:s bistånd. Förhandlingarna om biståndsdelen i EU:s kommande långtidsbudget har i mångt och mycket präglats av EU:s migrations- och säkerhetspolitiska agenda.

Helena Lagerlöf, ministerråd vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel, inledde med att beskriva de pågående förhandlingarna om biståndsdelen av långtidsbudgeten. Både medlemsländerna och parlamentet är klara med sina versioner och nu pågår förhandlingarna dem emellan. Lagerlöf berättade att migration inte egentligen varit den största frågan men att den tagit mycket utrymme då länderna har haft svårt att komma överens. Nu har man slutligen landat i en text som säger att minst 10 procent av EU:s utrikes- och biståndsbudget ska användas till migrationsområdet, särskilt ”migrationshantering”. Biståndet ska även kunna gå att villkoras för samarbete kring migration.

Eva Strömberg från Läkare utan gränser vittnade från sitt arbete i flyktingläger i Libyen. Där märks konsekvenserna av EU:s migrations- och biståndspolitik på ett högst påtagligt sätt.

De inledande presentationerna följdes av en politikerpanel. Ingen regeringsföreträdare hade tackat ja, men Socialdemokraterna representerades av Europaparlamentarikern Evin Incir, som sitter som ersättare i utskottet för utvecklingsfrågor, DEVE. Centerpartiets ledamot i utrikesutskottet, Magnus Ek, och Désirée Pethrus, kristdemokratisk ledamot i EU-nämnden, fullbordade panelen. De såg alla med oro på utvecklingen att bistånd går till migrationsstävjande arbete. Pethrus var tydlig med att bistånd inte ska gå till militära aktiviteter, och Incir tog ställning mot att bistånd ska villkoras mot att länder samarbetar kring migration. Ek betonade Sveriges viktiga roll i att försvara biståndets principer så att det går till människor i fattigdom. ”Det är en viktig princip att ta med oss i förhandlingarna.”