Nyhet

20 januari 2020

Henrik Halvardsson, policysamordnare, Cecilia Nilsson Kleffner, verksamhetschef, och Sara Dynesius, ekonom och administratör, utanför CONCORD Sveriges kansli.
Fr. vänster: Henrik Halvardsson, policysamordnare, Cecilia Nilsson Kleffner, verksamhetschef, och Sara Dynesius, ekonom och administratör.

Träffa våra nya medarbetare

Tre nya ansikten är nu på plats på CONCORD Sveriges kansli. Vår verksamhetschef Cecilia Nilsson Kleffner och vår ekonom och administratör Sara Dynesius började nu i januari. Vi har även en ny policysamordnare, Henrik Halvardsson, som finns på kansliet sedan december.

Cecilia Nilsson Kleffner är verksamhetschef på CONCORD Sverige sedan januari 2020. Cecilia kommer från Diakonia där hon de senaste åren varit policy- och påverkanschef. Som folkrättsjurist har Cecilia innan dess drivit påverkansfrågor främst av juridisk karaktär inom områden som internationell straffrätt, humanitär rätt och rättsstatens principer. Detta främst vid EU, FN och i Nederländerna där de flesta internationella domstolarna finns.

– Efter att ha följt CONCORD Sveriges fantastiska arbete från ett medlemsperspektiv under flera år är det spännande att kliva in på kansliet. Som verksamhetschef vill jag bidra till att CONCORD förblir lyhörd för medlemmarna och relevant för målgrupperna.

Sara Dynesius jobbar halvtid som ekonom och administratör, en ny tjänst på CONCORD Sverige. Sara kommer närmast från medlemsorganisationen Svenska missionsrådet där hon arbetade som ekonom. Hon har även tidigare erfarenhet från civilsamhället och har bland annat jobbat på Kristna Fredsrörelsen.

– Jag har haft som ledord i mitt yrkesliv att arbeta för organisationer som ser att en annan värld är möjlig, ett perspektiv jag upplever att även CONCORD Sverige har. Jag ser fram emot att bidra till det arbetet.

Henrik Halvardsson är ny policysamordnare och ansvarar för de tematiska områdena Civilsamhällets demokratiska utrymme och Migration och utveckling sedan december 2019. Innan dess arbetade han sju år som rådgivare för humanitära påverkansfrågor på Rädda Barnen. Henrik har även bland annat sex års fälterfarenhet ifrån Colombia där han arbetade för Kristna Fredsrörelsen, FN:s flyktingorgan UNHCR samt Svenska kyrkan och dess samarbetspartner Lutherska världsförbundet.

– Just att kunna arbeta både brett och spetsigt som plattform ger en extra ”tyngd” inför beslutsfattare. Våra medlemsorganisationer kan samtidigt erbjuda dessa beslutsfattare en otrolig källa av kunskaper och erfarenheter som de borde vilja ta del av.

Christina Wassholm fortsätter vikariera som kommunikationsansvarig under våren 2020 och Olivia Hugoo, kommunikatör, är tillbaka från sin föräldraledighet.