Nyhet

17 december 2019

Tack för 15-årigt värv!

Den 5 december fylldes CONCORD Sveriges lokaler med medlemmar, Sida-representanter, före detta och nuvarande styrelseledamöter som kommit för att tacka av kanslichef Magnus Falklöf. Efter 15 år lämnar han nu organisationen. I de många talen till Magnus var det flera som lyfte den utveckling CONCORD Sverige gått igenom under Magnus ledning – inte minst den stadiga ökningen av antalet medlemmar till nuvarande fantastiska 71!