Nyhet

29 april 2019

Ordförande Georg Andrén inleder årets första policyforum

Starkt fokus på EU:s roll för hållbar utveckling vid vårens policyforum

Hur kan Sverige påverka EU-politiken och hur förhandlas biståndet i EU:s långtidsbudget? Detta var några av frågorna inför vårens policyforum, då över 70 representanter från 42 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer deltog.

Årets första policyforum tog avstamp i en diskussion om EU:s ödesfrågor. Deltagarna fick ta del av det senaste i förhandlingarna om EU:s budget samt oroväckande delar i utvecklingen av unionens migration- och flyktingpolitik. Policyforumet gästades av Björn Hummerdal, politisk sakkunnig och ansvarig för EU-frågor hos ministern för utvecklingssamarbete. Medlemmarna fick chansen att ställa frågor om långtidsbudgeten, kopplingar mellan säkerhetspolitik och humanitära insatser, användningen av biståndet till att främja privata investeringar och andra aktuella frågor på EU:s utvecklingspolitiska dagordning.

Björn Hummerdal pekade på vikten av civilsamhällets arbete och hur vi genom vårt samarbete inom CONCORD Europa spelar en betydande roll för att påverka politiker runt om i Europa.

Under dagen presenterades de gemensamma aktiviteterna inför EU-valet och svaren på den enkät som skickats ut till Sveriges toppkandidater. Inför valet om mindre än en månad håller CONCORD Sverige i en politikerutfrågning av kandidater till Europaparlamentet. Svaren på enkäten kommer användas i gemensamma utspel under hela maj. Vi vill se att de svenska kandidaterna tar ansvar och lyfter EU:s roll i världen både i valrörelsen och under kommande mandatperiod i parlamentet.

Se bilder från policyforumet: