Nyhet

27 november 2019

Nu samlar vi över 70 organisationer!

I november hade vi den stora äran att få välkomna två nya medlemmar, Dag Hammarskjöld Foundation och Right Livelihood Foundation. Det innebär att vi nu arbetar tillsammans med 71 civilsamhällesorganisationer för en mer rättvis och hållbar värld.

Dag Hammarskjöld Foundation (Dag Hammarskjölds minnesfond) är en stiftelse som startades 1961 av Sveriges riksdag till minne av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare. Stiftelsen arbetar med internationella freds- och utvecklingsfrågor, kopplat till multilateralism och FN-systemet. Verksamheten finansieras med medel från Regeringskansliet och stiftelsen är inte en bidragsgivande organisation.

Dag Hammarskjöld Foundation logo

Som medlem i CONCORD Sverige ser Dag Hammarskjöld Foundation fram emot ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte, samverkan och gemensamt påverkansarbete, framförallt genom arbetsgruppen för Agenda 2030 och samstämmighet. Att främja civilsamhällets roll och inkludering av marginaliserade grupper i internationella freds- och utvecklingsprocesser, är en vägledande princip och ett pågående projekt inom stiftelsens arbetsprogram. Många svenska civilsamhällsaktörer har viktiga erfarenheter att bidra med kring det temat och de samarbetar gärna mer med dessa. Läs mer om Dag Hammarskjöld Foundation på deras hemsida och glöm inte bort att följa dem på Twitter och Facebook.

Right Livelihood Foundation logo

Right Livelihood-priset grundades 1980 för att hedra och stötta modiga människor som löser globala problem. Pristagarna ska ha en betydelsefull och livslång nytta av att ha mottagit utmärkelsen där stiftelsen försöker stärka deras nätverk, ger särskilt stöd till de som är hotade för sitt arbete och ser till att deras kunskaper och erfarenheter når också den akademiska världen och en ny generation.

Right Livelihood Foundation tycker att CONCORD Sveriges arbete kring civilsamhällets demokratiska utrymme verkar mest spännande för dem. De ser ett allt större behov av arbete med att skapa trygga rum för diskussion och strategiarbete, jobba mot det krympande handlingsutrymmet, digital säkerhet och att lyfta pristagarnas frågor både inom FN och olika parlament. Stiftelsen samarbetar redan med flertalet av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer på olika sätt och tycker det känns naturligt att utvidga detta samarbete. Läs mer om Right Livelihood Foundation på deras hemsida och följ dem i sociala medier på Twitter, Facebook, Instagram och LinkedIn.