Nyheter

23 september 2022

Safia Raage och Dalal Hammoud, praktikanter på CONCORD Sverige
Safia Raage och Dalal Hammoud kommer under hösten arbeta med CONCORD Sveriges EU-ordförandeskapsprojekt.

Möt CONCORD Sveriges nya praktikanter

Hallå där Dalal Hammoud och Safia Raage, som gör praktik inom CONCORD Sveriges EU-ordförandeskapsprojekt under hösten.

Hur hamnade ni på CONCORD Sverige?

Dalal: – Jag läser en master i mänskliga rättigheter vid Uppsala Universitet, där vi bland annat läser om hur civilsamhället kan påverka. Jag brinner extra mycket för jämställdhet, miljö och biståndsfrågor, så därför tyckte jag att CONCORD passade. Att vara med och skapa förändring och påverka politiken känns spännande.

Safia: – Jag pluggar dubbelexamina i statsvetenskap och internationella relationer. Jag sökte praktik här för att CONCORD jobbar med politisk påverkan på EU-nivå, eftersom jag är specialiserad på EU-organen och NGO:ers roll i EU. Jag ville också ha en praktikplats som jobbade med värderingar som är viktiga för mig, till exempel jämställdhet. Jag är också intresserad av migrationsfrågor och Agenda 2030, jag är med i European Youth Parliament som jobbar med Agenda 2030.

Vad ser ni fram emot under hösten?

Safia: – Att hjälpa till och utbilda medlemsorganisationer i hur man påverkar i EU. Det kommer vara mitt huvudfokus under hösten.

Dalal: – Att skapa kontakter och lära känna andra organisationer, CONCORD Sveriges medlemsorganisationer och systerplattformar i Europa. Och att lära mer om EU:s roll i världen!