Nyhet

5 oktober 2018

Alla deltagare vid policyforum

Gemensam valanalys vid höstens policyforum

Ökat fokus på riksdagspolitiker och viktigt att betona rättighetsperspektivet och överenskommelser i biståndet i vårt påverkansarbete. Det var några av slutsatserna på höstens välbesökta policyforum där 70 representanter från 40 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer deltog.

Policyforumet den 3 oktober ägnades helt åt att analysera det svenska riksdagsvalet. Medlemmar diskuterade hur vi tillsammans ska arbeta gentemot nyvalda riksdagsledamöter och kommande regering. Det gemensamma valarbetet #hjärtavärlden som pågått under valrörelsen utvärderades också. Utvärderingen på policyforum kommer att kompletteras med en webbenkät som skickas ut till alla medlemmar senare i oktober.

Representanter från medlemsorganisationerna analyserade vidare hur den politiska situationen efter valet kan påverka frågorna CONCORD Sverige arbetar med. Flera av diskussionerna kretsade kring vikten av att betona och förklara rättighetsperspektivet, värna överenskommelser om biståndet och att all politik måste främja en hållbar, rättvis och jämställd utveckling.

Analyser på forumet visade också tydligt att riksdagen ser ut att få en ännu viktigare roll framöver, och att vi behöver öka kunskapen om och förståelsen för våra frågor hos samtliga partier.

Under hösten kommer CONCORD Sverige att uppvakta utrikespolitiska talespersoner och flera andra riksdagsledamöter. Vi kommer även bjuda in till en träff med biståndsministern när hen väl är på plats. Diskussionerna och slutsatserna från forumet kommer också tas vidare i CONCORD Sveriges arbetsgruppers arbete.

Se bilder från policyforumet