Nyhet

29 april 2021

Finansiering för utveckling krävs i krisen

Utmaningarna att finansiera en hållbar utveckling är enorma. Världen befinner sig i den största krisen sedan 1930-talets stora depression. Låginkomstländerna är hårdast drabbade av pandemins ekonomiska och sociala effekter. Världens länder träffades nyligen i FN för att diskutera agendan för finansiering av hållbar utveckling. Svenska organisationer fanns med på mötet.

Globala målen i Agenda 2030 visar vad som krävs för en hållbar värld. För att de ska bli verklighet krävs resurser. Flera medlemmar i CONCORD Sverige har arbetat länge med att verka för bättre beslut om finansiering av utveckling. Målet är mer och bättre fördelade resurser som bidrar till hållbar utveckling för alla människor i världen, även i låginkomstländer. Läs gärna mer om vad som krävs för att fixa finansieringen av Agenda 2030 i vår rapport Glappet.  

CONCORD Sverige fick möjligheten att nominera två medlemmar till Sveriges delegation till FN:s forum om finansiering av global hållbar utveckling. Gunnel Axelsson Nycander från Act Svenska Kyrkan berättar att rapporten som presenterades inför FN-mötet visar på lärdomar från pandemins konsekvenser. Ökade investeringarna i människor som ett sätt att förebygga kriser är ett av huvudbudskapen.  

– Ljuv musik i öronen för oss på Act Svenska kyrkan som länge har argumenterat för större satsningar på social trygghet, och för att betoningen på privata investeringar behöver balanseras av ansträngningar för att öka de offentliga investeringarna. 

Det säger Gunnel Axelsson Nycander, men beklagar samtidigt att FN-medlemsstaterna inte lyfte dessa viktiga budskap tillräckligt under själva konferensen. FN:s finansieringsforum fattar inte några skarpa beslut, men det gjorde Världsbanken och Internationella valutafonden som höll vårmöten veckan innan. Läs mer om diskussionerna som betyder mycket för att hela världen ska klara pandemikrisen i Gunnel Axelsson Nycanders blogginlägg här

Stoppa skatteflykt och ohållbara skuldbördor 

Gunnel Axelsson Nycanders får medhåll av Penny Davies från Diakonia, som också deltog på mötet. Trots att flera viktiga ämnen togs upp efterlyser hon mer ”action” från länderna som deltog på konferensen. Det krävs stödåtgärder i kölvattnet av krisen men också att stoppa utflödet av kapital som sker från låg- och medelinkomstländer i en tid då behoven att investera i välfärd är enorma.

I ljuset av de akuta behoven, men även de strukturreformer som krävs för att bemöta utmaningarna, är det lätt att bli otålig. Världen har inte tid med retorik.

Penny Davies, Diakonia

Läs mer om varför det behövs mer kraftfulla reformer för att åtgärda skatte- och kapitalflykt och ohållbara skuldbördor i Penny Davies blogginlägg här

Ett globalt nätverk av organisationer som arbetar för hållbar finansiering kommenterade mötets resultat. De betonar behovet av omfattande reformer och modiga beslut för att möta kriserna skapade av pandemin, klimatförändringar och ojämlikhet.  Läs nätverkets kommentar här