Nyheter

12 maj 2021

CONCORD Sveriges fyra nya medlemsorganisationer

Vi välkomnar varmt Amazon Watch Sverige, Centerpartiets internationella stiftelse, Islamic Aid Sverige och Vänsterns Internationella Forum som nya medlemsorganisationer i CONCORD Sverige! Med dessa nya medlemmar består nu plattformen av 81 organisationer som arbetar för en mer rättvis och hållbar värld. 

Amazon Watch Sverige

Amazon Watch Sverige arbetar för att stödja urfolkens kamp för sina mänskliga rättigheter. Genom att stödja urfolken skyddar vi regnskogen vilka är ovärderliga för vår planets ekosystem.

Vi strävar efter en värld där regeringar, företag och det civila samhället respekterar kollektiva rättigheter för urfolken.

Vi strävar efter en värld som skyddar och bevarar jordens mest mångfaldiga och kanske viktigaste ekosystem: Amazonas regnskog.

Läs mer om organisationen på deras hemsida och följ dem på sociala medier:

Facebook

Twitter

Instagram

Centerpartiets Internationella Stiftelse

Centerpartiets Internationella Stiftelse är en av Sveriges partianknutna organisationer som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter. Vi arbetar bland annat på Västra Balkan, i Västafrika och i Palestina med ett särskilt fokus på att främja politiskt deltagande bland kvinnor och unga.

Läs mer om organisationen på deras hemsida och följ dem på sociala medier:

Facebook

Instagram

Muslim Aid Sverige

Muslim Aid Sweden är en bistånds- och utvecklingsorganisation som tillsammans med våra internationella systerorganisationer arbetar i 20 länder. Vi strävar efter att motverka fattigdom och dess orsaker genom att utveckla innovativa och hållbara lösningar som gör det möjligt för individer och samhällen att leva i värdighet och genom att stödja initiativ som främjar ekonomisk och social rättvisa.

Läs mer om organisationen på deras hemsida och följ dem på sociala medier:

Facebook

Instagram

Vänsterns Internationella Forum

Vänsterns Internationella Forum är en ideell solidaritetsorganisation som i solidariskt och jämlikt samarbete med partnerorganisationer runtom i välden arbetar för att belysa globala orättvisor och påverka de strukturer som skapar en skev fördelning av resurser, makt och rättigheter i världen. Vi stödjer och främjar uppbyggnaden av fria och demokratiska organisationer som verkar för folkligt inflytande, global rättvisa och ekologisk hållbar utveckling.

Läs mer om organisationen på deras hemsida och följ dem på sociala medier:

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn