Nyhet

6 oktober 2020

Logotyp för Visa handlingskraft

7 av 10 svenskar vill se en lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter

En majoritet av svenska folket tycker att Sverige behöver en lagstiftning som kräver att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter. Det visar en ny Sifo-undersökning gjord av våra medlemmar Amnesty Sverige och Fairtrade Sverige.

Endast en minoritet (12 procent) av de tillfrågade anser inte att en lagstiftning behövs. I dagsläget finns inte någon sådan lag i Sverige, men inom EU pågår en process för att ta fram en. Därför har en koalition av medlemsorganisationer i CONCORD Sverige gått samman för att uppmana regeringen att driva på en sådan utveckling både inom EU och på nationell nivå. Uppropet Visa handlingskraft kräver att Sveriges regering:

  • aktivt verkar för ett effektivt regelverk på EU-nivå.
  • tillsätter en utredning om hur en Human Rights Due Diligence (HRDD)-lagstiftning som bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter kan integreras i svensk lag.

Många svenska och europeiska företag har idag egen verksamhet, leverantörer eller affärsrelationer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Trots det har Sverige ingen lag som reglerar företagens verksamhet utanför våra gränser. De företag som ändå väljer att arbeta etiskt och hållbart gör alltså det på frivillig basis och tvingas konkurrera på ojämlika villkor med företag som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter. 

Läs mer om Sifo-undersökningen på Amnestys och Fairtrades hemsidor.

Läs mer om uppropet Visa handlingskraft, och var med och påverka politikerna!