Jobbannons

9 september 2019

Wa­t­erAid: Ekono­mi­as­sis­tent

Sista ansökningsdag: 30 september, 2019

Plats: Stockholm

WaterAid letar efter en ambitiös och organiserad ekonomiassistent. Är du en självgående person med öga för både detaljer som helhet? Gillar du att arbeta med ekonomi samtidigt som du vill ha en inspirerande arbetsplats? Då är du rätt person för oss.

Din roll

I rollen som ekono­mi­as­sis­tent tar du hand om det dagliga, lö­pande ekono­mi­ar­betet med allt från lever­an­törsreskon­tra och be­tal­ningar, till reg­istrering av gåvor och in­täk­ter, kvit­tore­dovis­ning samt avstämningar vid må­nads- och års­bok­slut.

Du kom­mer att ar­beta nära Ekonomi- och Ad­min­is­tra­tionschefen, bland an­nat med att ta fram un­der­lag för analyser och rap­por­ter­ing. Du kom­mer även att samar­beta med vår pro­jek­t­con­troller och våra in­sam­lingsavdelningar.

Tjän­sten är på heltid med må­nad­slön. Provanställ­ning 6 må­nader, med efter­följande tillsvi­dare­anställ­ning. Till­träde omgående. Du kom­mer att vara baserad på Wa­t­erAids kon­tor i Solna och rap­porterar till Ekonomi- och Ad­min­is­tra­tionschefen. Wa­t­erAid Sverige har kollek­ti­vav­tal.