Nyhet

29 september 2020

Logotyp för Visa handlingskraft

Skriv på för en lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter

#företagande och mänskliga rättigheter

Visste du att vi i Sverige inte har någon lag som kräver att företag ska respektera mänskliga rättigheter? Det måste vi ändra på. Gör din röst hörd med andra medborgare, konsumenter och företag och skriv på för en lagstiftning som ser till att företag i Sverige respekterar mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands!

Skriv under på att:

Jag vill ha en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer. 

  • Jag vill att Sveriges regering aktivt verkar för ett effektivt regelverk på EU-nivå.
  • Jag vill att Sveriges regering tillsätter en utredning om hur en *Human Rights Due Diligence (HRDD)-lagstiftning som bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter kan integreras i svensk lag.

*HRDD innebär att företag identifierar, förhindrar och hanterar risker och negativ påverkan på mänskliga rättigheter som kan uppstå i samband med företagets verksamhet eller i dess affärsrelationer.

Alla underskrifter kommer överlämnas till handelsministern med enbart för- och efternamn vid kampanjens slut. Vi ber om din e-postadress för att garantera att varje underskrift är unik. Du kommer endast att få ett begränsat antal mejl med information om kampanjen.

Du lämnar dina uppgifter till CONCORD Sverige, som samordnar kampanjen. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Varför behövs en lag?

Det mest allvarliga med avsaknaden av lagstiftning är att svenska och europeiska företag kan bidra till negativ påverkan på mänskliga rättigheter i länder där våra varor produceras utan att kunna hållas till svars för detta. Det kan handla om att verksamheten bidrar till tvångsförflyttningar av lokalbefolkning, vattenföroreningar, eller användning av barnarbete. Med en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter får drabbade människor möjlighet till gottgörelse. Det innebär också att vi medborgare och konsumenter kan känna oss trygga i att inte ha bidragit till att människor far illa när vi handlar här hemma.

Utan en lag måste de företag som tar sitt ansvar och väljer att arbeta etiskt och hållbart konkurrera på ojämlika villkor med företag som inte tar hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter. Det tycker vi är orimligt – företag som tar ansvar och investerar i hållbarhet borde få stöd i tydliga regelverk och rättvis konkurrens.

Vilka är initiativtagare till uppropet?

En koalition av 14 civilsamhällesorganisationer är initiativtagare till kampanjen. Där ingår: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty International i Sverige, Diakonia, Fair Action, Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam Sverige, Rädda Barnen, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to Union och We Effect. Koalitionen samordnas av CONCORD Sverige.

Hur kan min organisation eller mitt företag ställa sig bakom?

Om du representerar en organisation, ett företag eller någon annan aktör som vill ställa sig bakom kampanjen, skicka ett mejl till: hej@visahandlingskraft.nu