Nyheter

29 september 2020

Logotyp för Visa handlingskraft

En lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter

#företagande och mänskliga rättigheter

Visste du att vi i Sverige inte har någon lag som kräver att företag ska respektera mänskliga rättigheter? Det Vill vi ändra på. Med kampanjen #visahandlingskraft som nu är avslutad vill vi visa Sveriges beslutsfattare att det finns ett behov av en lagstiftning som kräver att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter.

Våra politiker måste visa handlingskraft!

Under hösten 2020 har 41 företag, 60 organisationer och 21 070 privatpersoner ställt sig bakom och drivit uppropet. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som deltagit, gått samman och krävt en förändring.

Kampanjen och uppropet överlämnas till utrikeshandelsminister Anna Hallberg den 22 januari 2021 med följande krav: 

  • Vi vill ha en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer. 
  • Vi vill att Sveriges regering aktivt verkar för ett effektivt regelverk på EU-nivå. 
  • Vi vill att Sveriges regering tillsätter en utredning om hur en *Human Rights Due Diligence (HRDD)-lagstiftning som bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter kan integreras i svensk lag. 

*HRDD innebär att företag identifierar, förhindrar och hanterar risker och negativ påverkan på mänskliga rättigheter som kan uppstå i samband med företagets verksamhet eller i dess affärsrelationer.

Alla underskrifter överlämnades med enbart för- och efternamn. Uppgifterna lämnas till CONCORD Sverige, som samordnare för kampanjen. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Varför behövs en lag?

Det mest allvarliga med avsaknaden av lagstiftning är att svenska och europeiska företag kan bidra till negativ påverkan på mänskliga rättigheter i länder där våra varor produceras utan att kunna hållas till svars för detta. Det kan handla om att verksamheten bidrar till tvångsförflyttningar av lokalbefolkning, vattenföroreningar, eller användning av barnarbete. Med en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter får drabbade människor möjlighet till gottgörelse. Det innebär också att vi medborgare och konsumenter kan känna oss trygga i att inte ha bidragit till att människor far illa när vi handlar här hemma.

Utan en lag måste de företag som tar sitt ansvar och väljer att arbeta etiskt och hållbart konkurrera på ojämlika villkor med företag som inte tar hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter. Det tycker vi är orimligt – företag som tar ansvar och investerar i hållbarhet borde få stöd i tydliga regelverk och rättvis konkurrens.

Vilka är initiativtagare till uppropet?

En koalition av 14 civilsamhällesorganisationer är initiativtagare till kampanjen. Där ingår: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty International i Sverige, Diakonia, Fair Action, Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam Sverige, Rädda Barnen, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to Union och We Effect. Koalitionen samordnas av CONCORD Sverige.