Jobbannons

23 november 2018

Världsnaturfonden WWF: Systemförvaltare för programstyrning

Sista ansökningsdag: 21 december, 2018

Plats: Solna

Världsnaturfonden har genomfört en kartläggning av framtida behov av utveckling av processer, arbetssätt och där tillhörande systemstöd. Till genomförandet behöver WWF nu en kvalificerad systemförvaltare som tillsammans med en metodansvarig för planering, uppföljning, utvärdering och lärande och en organisations- och verksamhetsutvecklare vidareutvecklar WWFs arbetssätt och system.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:

  • Ansvara för upphandling, anpassning och införande av ett programstödsystem
  • Anpassa i samarbete med PMEL-metodansvarig utformningen och pilottestning av programstödsystemet, samt övervaka nödvändig integration med andra system inom WWF
  • Ansvara för att programstödsystemet kan införlivas och är stödjande till strategi- och målprocesserna
  • Ansvara för att en användarmanual tas fram i samarbete med leverantören
  • Ansvarig för behörighetstruktur och tilldelning av behörigheter i systemet
  • Utforma och ge internutbildning och stöd i programstödsystemet till medarbetare
  • Ansvara för förvaltning av programstödsystemet, problemlösning samt fortsatt relation med systemleverantör
Läs mer och ansök