Jobbannons

31 januari 2019

Världsnaturfonden WWF: Sakkunnig inom jordbruk

Sista ansökningsdag: 28 februari, 2019

Plats: Solna

WWF söker en sakkunnig inom jordbruk, med fokus på policy, till WWFs arbete kring jordbruk och livsmedelsproduktion med inriktning mot biologisk mångfald och jordbrukets påverkan på landskapet, dess arter och livsmiljöer, såväl på land som i sötvatten och hav.

Jordbruket är centralt för att förse oss med mat, energi och andra produkter. Frågor kring jordbruk och hållbar livsmedelsproduktion är idag högaktuella. Hur det ska ske utan att förbruka och förstöra naturvärden, ekosystem och klimatet är en stor utmaning.

Du kommer att vara sakkunnig i WWFs arbete kopplat till jordbrukspolitiken i Sverige och på EU-nivå och ge inspel i centrala politiska processer såsom EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP), Landsbygdsprogrammet, Ramdirektiv vatten och Livsmedelsstrategin. Du kommer även att samordna modellprojekt, bistå arbetet med företag och ge stöd till WWFs arbete för en hållbar livsmedelskedja, hålla löpande kontakt med myndigheter, politiker och andra aktörer inom jordbruksområdet och företräda Världsnaturfonden WWF i olika nationella och internationella fora. Du kommer att samarbeta med kollegor i Sverige, kring Östersjön, på EU-nivå och internationellt.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:

  • Utveckla och samordna Världsnaturfonden WWFs arbete med jordbruksfrågor.
  • Driva politisk påverkan kring utformningen av jordbrukspolitiken i Sverige och Europa.
  • Etablera, koordinera och underhålla partnerskap/nätverk med aktörer från såväl privat som offentlig sektor.
  • Företräda Världsnaturfonden WWF i olika nationella och internationella fora inom jordbruksområdet.
  • Handlägga, samordna och utveckla jordbruks- och landskapsrelaterade modellprojekt.
  • Bistå vid kommunikativa aktiviteter så som pressutskick, artiklar och presentationer.

Tjänsten är tills vidare på heltid.

Läs mer och ansök