Jobbannons

12 augusti 2019

Världsnaturfonden WWF: Sakkunnig inom biologisk mångfald

Sista ansökningsdag: 12 september, 2019

Plats: Stockholm

WWF söker nu en sakkunnig inom biologisk mångfald, med fokus på policy, till WWFs arbete för att vända den negativa kurvan för biologisk mångfald. Enligt WWFs Living Planet Report 2018 har mängden vilda ryggradsdjur minskat med ca 60% på 40 år. Den svenska biologiska mångfalden fortsätter att utarmas och klimatförändringarna skapar osäkerhet för framtiden. Samtidigt är fungerande ekosystem en förutsättning för att vi ska kunna uppnå de globala Sustainable Development Goals.

Du kommer att vara sakkunnig i WWFs policyarbete kopplat till övergripande biodiversitet och naturvårdsfrågor och ge inspel i centrala politiska processer på nationell och EU-nivå. Du kommer att även att samordna modellprojekt, bistå arbetet med företag, hålla löpande kontakt med myndigheter, politiker och andra aktörer och företräda Världsnaturfonden WWF i olika nationella och internationella fora. Arbetet utförs i nära samarbete med sakområdesansvariga inom det svenska naturvårdsteamet, och även med kollegor i det bredare europeiska nätverk. 

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att: 

  • Driva och utveckla Världsnaturfonden WWFs arbete med övergripande naturvårdsfrågor såsom skyddade område och landskapsmodeller.
  • Bedriva påverkansarbete inom svensk naturvård och biodiversitet och inom europeiska naturvårdspolicy som berör Sverige.  
  • Hålla sig uppdaterad på för området relevant information och strategiskt analysera kommande utmaningar, problemställningar och möjligheter
  • Företräda Världsnaturfonden WWF i externa möten och forum inom tjänstens verksamhetsområde
  • Bistå vid kommunikativa aktiviteter såsom pressaktiviteter, hemsida, kampanjarbete mm

Vi sitter i vackert belägna Ulriksdals Slott med vattnet alldeles utanför fönstren. Du kommer att få arbeta med kompetenta medarbetare i en stimulerande miljö. Vi strävar efter att bli Sveriges bästa arbetsplats och värnar mycket om välmående och utveckling av våra medarbetare. WWF är anslutna till kollektivavtal och följer ITP planen. 

Som en del av vår jämlikhet- och mångfaldsplan vill vi gärna uppmuntra manliga sökande samt personer med annat etniskt påbrå än svenskt att skicka in sin ansökan. 

Världsnaturfonden WWF tillämpar 6 månaders provanställning.