Jobbannons

23 november 2018

Världsnaturfonden WWF: Organisations- och verksamhetsutvecklare

Sista ansökningsdag: 21 december, 2018

Plats: Solna

Världsnaturfonden har genomfört en kartläggning av framtida behov av utveckling av organisation, processer, arbetssätt och därtill hörande systemstöd. WWF söker nu en organisations- och verksamhetsutvecklare för att stärka WWF:s organisationsutveckling och strategisk planering.

Tillsammans med en metodansvarig för planering, uppföljning, utvärdering och lärande (PMEL) och en systemförvaltare för ett programstyrningssystem vidareutvecklar organisations- och verksamhetsutvecklaren WWFs arbetssätt och system.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:

  • Ansvara för att utveckla och införa processer och arbetsmetoder för strategisk planering, verksamhetsplanering, resultatuppföljning och rapportering
  • Samordna arbetet med strategi-, verksamhetsplanering och årlig resultatuppföljning.
  • Ansvarig för utbildning av medarbetare i resultatstyrning genom strategisk och operativ planering och resultatuppföljning
  • Arbeta proaktivt med organisationens långsiktiga behov av förändring och leda interna organisationsutvecklingsprocesser
  • Bidra till det internationella nätverkets arbete med strategisk verksamhetsplanering, resultatstyrning och organisationsutveckling.
Läs mer och ansök