Jobbannons

23 november 2018

Världsnaturfonden WWF: Metodansvarig PMEL

Sista ansökningsdag: 21 december, 2018

Plats: Solna

Världsnaturfonden har genomfört en kartläggning av framtida behov av utveckling av processer, arbetssätt och därtill hörande systemstöd. I det fortsatta arbete behöver vi en PMEL-metodansvarig (planering, uppföljning, utvärdering & lärande) för att utveckla WWF:s arbete med planering, utvärdering, uppföljning och lärande.

Tillsammans med en systemförvaltare för ett programstyrningssystem och en organisations- och verksamhetsutvecklare vidareutvecklar PMEL-metodansvarig WWFs arbetssätt och system.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:

  • Ge metodstöd i utformning och bedömning om programs resultatramverk, utformning av baslinjer, analys, resultatrapportering, utvärdering och lärande samt rekommendera eventuella anpassningar.
  • Operativt ansvara för genomförande och vidareutveckling av Världsnaturfondens programhandbok för processer, rutiner och verktyg.
  • Samarbeta med systemförvaltare i att utforma och införa ett programstödsystem som överensstämmer med programhandboken
  • Internutbildning samt löpande hålla personal uppdaterad om PMEL och programstödsystemet
  • Bidra till den internationella organisationens arbete med utveckling av PMEL
Läs mer och ansök