Miljö- och klimaträttvisa – Så jobbar vi

Vi arbetar för höjda ambitioner för biologisk mångfald och klimatet med utgångspunkt i global rättvisa, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för miljö- och klimaträttvisa bildades under 2020 för att säkerställa att Sveriges och EU:s positioner för global miljö- och klimatförhandlingar reflekterar utsatta människors perspektiv.

Arbetsgruppen för miljö- och klimaträttvisa kom till under hösten 2020. Detta efter ett ökat fokus på klimat och biologisk mångfald i medlemsorganisationernas egna internationella verksamheter. Arbetsgruppen fokuserar på frågor som ligger i skärpunkten mellan miljö, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Bland annat arbetar gruppen med biologisk mångfald som utvecklingsfråga, klimatfinansiering och skydd av miljöförsvarare.

Arbetsgruppen för miljö- och klimaträttvisa vill också säkerställa att Sverige och EU:s positioner i globala miljö- och klimatförhandlingar reflekterar utsatta människors perspektiv.