Migration och utveckling – Så tycker vi

Vi vill se att Sverige och EU värnar en human flykting- och migrationspolitik, inte montera ner asylrätten.

Vi ser med oro hur främlingsfientlighet brer ut sig över Europa och hur en allt hårdare och omänsklig politik får inflytande i Europa och Sverige. Politiker måste tydligt stå upp för migranters och människor på flykts mänskliga rättigheter och återgå till en mer human migrations- och flyktingpolitik.

Sveriges politik

2016 antog Sverige en tillfällig asyllagstiftning som inneburit kraftigt försämrade rättigheter för människor som söker skydd från till exempel krig och förföljelse. En av de allvarligaste konsekvenserna av lagstiftningen är att den splittrar familjer. Familjeåterförening görs i praktiken omöjlig för majoriteten av de som söker skydd i Sverige. Den tillfälliga lagen måste upphävas och Sverige måste snabbt gå tillbaka till ordinarie asyllagstiftning. Det är avgörande för om Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden kopplat till Sveriges politik för global utveckling och Agenda 2030 samt ambitionen om en feministisk utrikespolitik.

EU:s politik

Under de sista åren har EU påbörjat en ändring av unionens gemensamma migrationspolitik. Flera förslag till ett nytt gemensamt asylsystem riskerar att ge människor på flykt kraftigt försämrade rättigheter och skydd. Det finns förslag som vill göra det omöjligt för länder att kunna ge permanenta uppehållstillstånd och förslag som försämrar familjeåterförening och individuella asylbedömningar.

Samtidigt har EU gjort flera kontroversiella överenskommelser med länder utanför unionen för att hindra flyktingar och migranter att ta sig till EU. Bland annat går biståndspengar till att stoppa människor på flykt från att nå unionen. Överenskommelserna har visat sig vara rättsosäkra med konsekvenser som sexuellt våld, tortyr och slaveri. Sverige och EU måste stå upp för en human migrations- och flyktingpolitik, försvara asylrätten och skapa säkra och lagliga vägar in i Europa.