Migration och utveckling – Så jobbar vi

Vi vill se att Sverige och EU värnar en human flykting- och migrationspolitik, inte montera ner asylrätten.

Medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Migration och utveckling jobbar för att Sverige och EU:s migrations- och utvecklingspolitik ska stötta rättigheter för människor på flykt på bästa sätt. I arbetsgruppen ingår 12 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer.

Svensk nivå

Gruppen vill visa på den potential och viktiga bidrag migration kan ge till global utveckling. Genom att ha dialog med beslutsfattare, sprida information och skapa debatt jobbar arbetsgruppen för att motverka att Sveriges tillfälliga asyllagstiftning från 2016 ska bli permanent.

Europeisk nivå

Gruppen arbetar också med att motverka att EU:s kommande gemensamma asylsystem ska ge människor på flykt kraftigt försämrade rättigheter och skydd. Delar av det arbetet görs inom CONCORD Europa-samarbetet, och CONCORD Sverige har också ett riktat arbete mot svenska regeringen inför förhandlingar i EU:s ministerråd.

Granskande rapporter

Arbetsgruppen för migration och utveckling bidrar med ett kapitel om migration till CONCORD Sveriges Barometer-rapport som släpps vartannat år. Rapporten granskar hur väl olika svenska politikområden bidrar till hållbar utveckling globalt. CONCORD Europa har även släppt liknande rapporter som granskar EU, kallade Spotlight, där CONCORD Sverige bidrar med ett svenskt perspektiv. Vidare har arbetsgruppen bidragit till CONCORD Sveriges granskning av Sveriges feministiska utrikespolitik.