Agenda 2030 och samstämmighet – Så jobbar vi

Vi arbetar för att hela Sveriges och EU:s politik ska sträva mot en hållbar utveckling globalt.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet granskar och påverkar Sveriges och EU:s arbete med att föra en samstämmig politik och genomföra Agenda 2030. I arbetsgruppen ingår 29 av våra medlemsorganisationer.

Sverige och EU har lovat att arbeta för en samstämmig politik, det vill säga att all politik, inte bara biståndspolitiken, ska sträva mot en hållbar utveckling globalt. CONCORD Sveriges arbetsgrupp följer upp och påverkar för att Sverige och EU ska föra en verkligt samstämmig politik. Arbetsgruppen bevakar också Sveriges och EU:s genomförande av Agenda 2030 med 17 Globala mål för hållbar utveckling som världens länder, inom ramen för FN, kom överens om år 2015.

Arbetsgruppen följer politiken i Sverige, EU och på FN-nivå och ger analyser och rekommendationer i kontinuerliga samtal med beslutsfattare. Gruppen sprider också information och väcker opinion. Genom arbetsgruppen får medlemmarna vidare möjlighet att utbyta information och bli uppdaterade om det aktuella politiska läget.

Vi granskar politiken på flera nivåer

Ett exempel på vårt arbete är Barometer-rapporten som släpps vartannat år. Den granskar hur pass väl Sveriges politik ligger i linje med målet om en hållbar utveckling globalt. Vi bevakar även den globala uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 som görs varje år vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. Genom CONCORD Europa påverkar vi EU:s arbete med Globala målen och samstämmighetspolitik. CONCORD Europa sitter bland annat med i EU-kommissionens rådgivande grupp för Agenda 2030.

Expertgrupper kopplade till arbetsgruppen

CONCORD Sverige har ett antal expertgrupper där medlemmar med särskild kunskap om specifika områden sitter med. De bidrar till arbetsgrupperna genom analyser och uppföljning inom fem tematiska områden: fred och säkerhet, jordbruk och handel, klimat, skatteflykt och sociala trygghetssystem.