Våra frågor

Så jobbar vi

Arbetsgruppen bevakar och ger analyser och rekommendationer i dialog med beslutsfattare på svensk och europeisk nivå. Gruppen sprider också information och väcker opinion. I arbetsgruppen får medlemmarna även möjlighet att utbyta information och bli uppdaterade om det aktuella politiska läget. Sedan regeringen 2014 beslutade att föra en feministisk utrikespolitik har CONCORD Sverige granskat hur feministisk...
Läs mer

Våra frågor

Så tycker vi

Vi ser med oro hur främlingsfientlighet brer ut sig över Europa och hur en allt hårdare och omänsklig politik får inflytande i Europa och Sverige. Politiker måste tydligt stå upp för migranters och människor på flykts mänskliga rättigheter och återgå till en mer human migrations- och flyktingpolitik.
Läs mer

Våra frågor

Mer om frågan

Idag befinner sig över 65 miljoner människor på flykt från förtyck, förföljelse, väpnad konflikt och könsrelaterat våld världen över. Bristen på säkra och lagliga vägar gör att dessa människor blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tvingas riskera sina liv i händerna på människosmugglare.
Läs mer

Våra frågor

Mer om frågan

På grund av den rådande könsmaktsordningen drabbas kvinnor, flickor och icke-binära personer av ett utbrett och strukturellt förtryck hela livet i nästan alla delar av världen. Det innebär att deras mänskliga rättigheter kränks mer än pojkars och mäns.
Läs mer

Våra frågor

Mer om frågan

Sveriges riksdag har satt målet att svenskt bistånd till andra länder ska vara en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI). Åtagandet visar att Sverige, oavsett regering, under många årtionden haft en internationellt sett hög ambition när det gäller biståndets storlek och innehåll.
Läs mer

Våra frågor

Så tycker vi

2018 släppte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space rapporten ”Tag plats!”. I den finns våra förslag för att skydda civilsamhällets utrymme.
Läs mer

Våra frågor

Så jobbar vi

CONCORD Sveriges arbete för civilsamhällets demokratiska utrymme går under namnet civic space. I arbetsgruppen för civic space ingår 19 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer.
Läs mer

Våra frågor

Mer om frågan

Att människor engagerar och organiserar sig är avgörande för demokratiska, fredliga och hållbara samhällen. Flera artiklar i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter garanterar rätten att organisera sig, däribland artikel 20 om mötes-och föreningsfrihet. Yttrandefrihet, religions- och övertygelsefrihet och rätten att ansluta sig till fackförening är nära sammankopplade med rätten att organisera sig och mötas.
Läs mer

Våra frågor

Så tycker vi

Världen behöver en politik som ger människor, oavsett plats på jorden, förutsättningar att ta sig ur fattigdom utan att tömma jordens resurser. Politiker världen över måste också motverka alla olika former av ojämställdhet, ojämlikhet och diskriminering.
Läs mer

Våra frågor

Så jobbar vi

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet granskar och påverkar Sveriges och EU:s arbete med att föra en samstämmig politik och genomföra Agenda 2030. I arbetsgruppen ingår 29 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer.
Läs mer