Nyhet

11 april 2018

Val 2018: Nu hjärtar vi världen

Idag lanserar 51 organisationer inom CONCORD Sverige det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Tillsammans visar vi politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse. Var med du också!

– Det finns en stor kraft bakom de globala utvecklingsfrågorna och det visar vi genom att samla 51 organisationer som presenterar sex politiska krav på den politik vi vill se efter valet, säger Kristina Henschen, ordförande för CONCORD Sverige.

Att #hjärtavärlden är att vilja se en politik som:

  • Står upp för människors rätt att organisera sig
  • För en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
  • Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
  • För en verkligt feministisk utrikespolitik
  • Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
  • För en human migrations- och flyktingpolitik

– När länder ignorerar internationella överenskommelser om människors grundläggande rättigheter och tongångarna blir allt mer nationalistiska vill vi visa att vi är många som vill att politiker ska göra världen – inte bara Sverige – mer hållbar och mänsklig, säger Kristina Henschen.

Du kan själv #hjärtavärlden genom att dela valmanifestet i dina egna digitala kanaler. Läs mer nedan om hur du kan vara med.

#hjärtavärlden är också en direkt uppmaning till politiker. De som håller med om de politiska kraven i valmanifestet kan också #hjärtavärlden.

CONCORD Sveriges arbets- och expertgrupper har tagit fram mer detaljerade krav inom sex olika politikområden, som också synliggörs på www.hjärtavärlden.nu. Under maj kommer CONCORDs arbetsgrupp för Agenda 2030 och Samstämmighet att lansera Barometern 2018 och arbetsgruppen för Civic space sammanställer en skrift om civilsamhällets utrymme. Båda rapporterna kopplas tydligt till #hjärtavärlden.

Det som ännu inte syns i valarbetet är den kartläggning som CONCORD Sverige gjort om hur partierna förhåller sig till de sex kraven i valmanifestet. I april och maj träffar arbetsgrupperna i CONCORD Sverige företrädare för de olika partierna för att komplettera den politiska kartläggningen. Kartläggningen kommer att lanseras i början av sommaren med tydlig koppling till de sex kraven i #hjärtavärlden. Under Almedalen kommer kartläggningen att vara stommen i den stora partiutfrågningen om globala utvecklingsfrågor.

I samband med det gemensamma val-manifestet #hjärtavärlden har en Sifo-undersökning genomförts. Den visar att 8 av 10 vill att politiker ska diskutera internationella utvecklingsfrågor som mänskliga rättigheter, miljö och klimat i årets valrörelse. Undersökningen visar också att nästan 7 av 10 personer vill att politiker i Sverige ska ta hänsyn till hur deras beslut påverkar människor i andra länder.

Så kan du hjärta världen

  • Gå in och läs mer på kampanjsidan www.hjartavarlden.nu
  • Ställ dig bakom valmanifestet, som sätter mänskliga rättigheter och miljö i fokus, genom att sprida hemsidan och dela inlägg om kampanjen på sociala medier. Så sätter vi press på politikerna att lyfta globala frågor! Se inlägg på Facebook och Twitter
  • Berätta vad #hjärtavärlden betyder för dig! Vilken global fråga anser du att politikerna inte får blunda för i #valet2018?
  • Använd hashtaggen #hjärtavärlden när du diskuterar globala valfrågor i sociala medier. Tagga (@) en politiker för att ställa frågorna direkt till dem.