Här samlar vi brev vi skickat till beslutsfattare och andra uttalanden från CONCORD Sverige inom våra prioriterade frågor.

Uttalande

8 december 2017

Brev inför EU:s biståndsministermöte 11 december

I ett brev till Isabella Lövin om toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i november kräver vi att Sverige motsätter sig EU:s fortsatta biståndsstöd till den libyska kustbevakningen som bidrar till att migranter fängslas i Libyen. I brevet tar vi också upp vikten av att Sverige stod upp för civilsamhällesorganisationer när de tystades under EU-Afrika-mötet.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

7 december 2017

CONCORD Europa om EU:s kommande långtidsbudget (eng)

In a changing, complex and increasingly interconnected world, “carrying on as we are” or “doing less together” are simply not options for the European Union or its member states. Poverty, inequality, shrinking civic space, human insecurity, climate change and environmental degradation, violence and human rights violations – all are still part of our world’s shared reality.
Läs mer

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

23 oktober 2017

Brev till minister Isabella Lövin om högnivåmöte i OECD/DAC

Sverige har agerat internationellt på flera sätt för att försvara biståndet och dess fokus på att leverera positiva effekter för människor som lever i fattigdom. Vi uppskattar Sveriges engagemang för principerna om utvecklingseffektivitet, och det aktiva arbetet inom DAC förra året för att bevara viktiga gränsdragningar mellan bistånd och säkerhetsrelaterade insatser. Vi hoppas att Sverige i pågående förhandlingarna om privatsektorinstrument och förtydliganden kring avräkningar för flyktingmottagande verkar för regler som säkrar biståndets fortsatta fattigdomsfokus.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

17 maj 2017

Brev till minister Isabella Lövin inför Rådet för utvecklingsfrågor 19 maj

EU:s nya utvecklingspolicy behöver representera unionens vision för att bidra till en hållbar utveckling och uppfylla Agenda 2030. Det är ett tillfälle för Sverige och övriga medlemsländer att säkerställa att europeiskt utvecklingssamarbete utgör ett verktyg för att utrota fattigdomen, bekämpa orättvisor, stärka människors rättigheter, och skydda vår planet. Ert beslut på rådsmötet är viktigt för att garantera att EU inte använder biståndet utifrån andra målsättningar och intressen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Uttalande

8 mars 2017

Öppet brev om migration till EU:s stats- och regeringschefer (eng)

With xenophobic populism on the rise across Europe and the globe, this is an appeal for leadership to uphold the rights and values that have been founding principles of the European Union for 60 years. Together, we need to prevent legitimate concerns about migration management from being hijacked and used to derail the European project.
Läs mer

#migration och utveckling

Uttalande

22 februari 2017

Brev till EU:s statschefer: Libyensamarbetet riskerar bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter

Idag uppvaktar vi tillsammans med 70 internationella organisationer stats- och regeringschefer i hela EU med ett gemensamt brev där vi uttrycker djup oro över EU:s beslut om migrationssamarbete med Libyen. I brevet lyfter vi att samarbetet riskerar att leda till allvarliga kränkningar av migranters och flyktingars mänskliga rättigheter.
Läs mer

#migration och utveckling

Uttalande

24 januari 2017

Brev till statsminister Stefan Löfven om Agenda 2030 och högnivågruppens genomförande (eng)

For 2017 we are proposing a joint meeting between governments, civil society organizations, private sector organizations and other stakeholders from the nine member states of the informal high-level group.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

13 december 2016

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven om EU:s flyktingpolitik

Vi vill uttrycka vår djupa oro över den riktning som EU:s flyktingpolitik är på väg att ta. Du har flera gånger talat om vikten av att EU står för en solidarisk flyktingpolitik, en inställning vi delar och välkomnar. Samtidigt är det för oss otydligt hur Sverige i praktiken arbetar för att EU:s flyktingpolitik ska vara just solidarisk. Vi önskar därför ett klargörande kring Sveriges position och agerande i tre viktiga frågor.
Läs mer

#migration och utveckling

Uttalande

25 november 2016

Brev till Isabella Lövin inför EU-möte

Den 28 november träffas EU:s biståndsministrar för ett möte i Bryssel. Inför mötet uppmuntrar CONCORD Sverige Isabella Lövin att verka för en övergripande EU-strategi för Agenda 2030 och ett effektivt bistånd som inte villkoras eller urholkas.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Uttalande

1 november 2016

Tre uppmaningar till finansminister Magdalena Andersson om EU:s budget

I de pågående förhandlingarna om EU:s budget för 2017 mellan Ministerrådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet, vill vi uppmuntra Sverige att använda det goda rykte och den starka ställning Sverige har som aktör för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi önskar att Sverige tar ställning för en generös budget för EU:s utvecklingssamarbete, som utgår ifrån behov och rättigheter hos människor som lever i fattigdom och inget annat.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd