Debatt

20 december 2021

Uppmaning till handelsminister Anna Hallberg: Skärp kraven på företag

#företagande och mänskliga rättigheter

Den här tiden på året översköljs vi av uppmaningar att shoppa, men jakten på julklapparna har en mörk baksida. De kan vara tillverkade av människor som har extremt låga löner, utsätts för farliga kemikalier eller jobbar i fabriker som kan börja brinna. Regeringen måste få till en lag så att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö i sina leverantörskedjor, skriver åtta civilsamhällesorganisationer.

Föreställ dig att det börjar brinna i en klädfabrik i Pakistan. Fabriken levererar till ett svenskt klädföretag. Många anställda i fabriken dör och skadas då det inte finns brandlarm och nödutgångar. Anta att det svenska klädföretaget kände till att fabriken hade dålig brandsäkerhet, men valde att inte göra någonting åt det. Ändå är det mycket svårt för de överlevande och de avlidnas familjer att ta upp frågan om skadestånd från det svenska klädföretaget i svensk domstol.

Tvinga företag att ta ansvar

Det finns i dag ingen lag som kräver att företag försäkrar sig om att människorna som tillverkar deras produkter har schyssta arbetsvillkor, att underleverantörer inte förorenar mark och vatten eller fördriver lokalbefolkningen från sin mark. Det kan alltså vara fullt lagligt att blunda för detta. De köpande företagen tar den stora delen av vinsten från försäljningen av produkterna, men kan inte ställas till svars när människor och miljö kommer till skada på grund av förhållanden som företagen haft möjlighet att rätta till.

Men detta kan snart komma att ändras. EU-kommissionen arbetar just nu på ett lagförslag som ska tvinga företagen att ta ansvar, både för miljö och mänskliga rättigheter i sina inköp. Förslaget väntas komma i början av nästa år. Det här välkomnas av oss, men också av alla de företag som i dag tillämpar schyssta villkor hos sina leverantörer och deras underleverantörer.

Förseningar och bristande transparens

Men arbetet med att ta fram lagförslaget har präglats av förseningar och avsaknad av transparens. I nuläget finns det dessutom en stor risk för att lagstiftningen blir urvattnad på avgörande områden. Till exempel finns det starka ekonomiska intressen som driver på för att undanta små och medelstora företag från reglerna, och som vill begränsa företagens ansvar till att endast gälla den direkta leverantören, i stället för att omfatta också alla underleverantörer.

Krävs tydlighet

Sveriges regering är positiv till den kommande lagstiftningen och till att alla företag oavsett storlek ska omfattas. Det är bra, men regeringen behöver bli mycket mer konkreta och tydliga i vad man vill se för innehåll i lagen. Regeringen måste exempelvis kraftfullt verka för att lagstiftningen ska omfatta hela den så kallade värdekedjan. Det här är en viktig aspekt för att skapa ett effektivt regelverk eftersom mycket av den negativa påverkan på mänskliga rättigheter sker längre bak i leverantörsleden.

Sverige har just nu en historisk möjlighet att påverka en enormt viktig lagstiftning. En lagstiftning som kommer att påverka vår miljö och miljontals människor över hela världen.

Vad regeringen bör verka för

Vi uppmanar Sveriges regering att föra en aktiv dialog med EU-kommissionen de närmaste månaderna och verka för:

 • att processen inte senareläggs ytterligare samt att kommissionen garanterar en större öppenhet och transparens fortsatt i denna process.
 • att lagstiftningen ska omfatta alla företag, oavsett storlek, och hela värdekedjan.
 • att lagen innehåller ett tydligt civil- och straffrättsligt ansvar för företagen som möjliggör sanktioner för företag som bryter mot den.
 • att människor som lider skada av företags verksamhet ska kunna få gottgörelse, samt möjlighet att föra talan i europeisk domstol.

Om lagen blir skarp kan det innebära ett paradigmskifte och leda till konkreta förbättringar för människor och miljö. Det är hög tid att Sverige, tillsammans med andra EU-medlemsländer, agerar kraftfullt och snabbt för att det ska bli verklighet.

Underskrifter samordnade av Concord Sverige:

 • Anna Johansson, Tillförordnad generalsekreterare Amnesty International Sverige
 • Charlie Aronsson, Tillförordnad kanslichef Fair Action
 • Hewan Temesghen, Generalsekreterare Fairtrade Sverige
 • Anna Stenvinkel, Generalsekreterare Forumciv
 • Karin Lexén, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
 • Suzanne Standfast, Generalsekreterare Oxfam Sverige
 • Alice Blondel, Kanslichef Swedwatch
 • Anna Tibblin, Generalsekreterare We Effect

Debattartikeln är publicerad i:

Altinget