Uttalande

30 september 2022

Till V, MP, L, C, S och KD: Fortsätt försvara biståndet!

#biståndsbudget #biståndsdebatten #biståndsdebatten i media

Inför valet samlade vi in 20 431 underskrifter från människor som vill ha ett löfte från våra politiker att ge minst 1% av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck. Nu har vi lämnat över underskrifterna till de nyvalda riksdagsledamöterna. Detta brev har vi skickat till Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Socialdemokraternas, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets riksdagsgrupper.

Brevet skickades till riksdagsledamöterna för Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna den 30 september 2022.

Till: Dig som representerar svenska folket.

Från: 20 431 personer som skrivit under uppropet Rädda biståndet, och de 58 organisationer som står bakom uppropet Rädda biståndet.

Världen står inför enorma utmaningar. Pandemin har lett till ökad hunger och fattigdom och tagit jämställdheten bakåt flera decennier. Klimatkrisen påverkar människors vardag i detta nu och antalet konflikter i världen ökar. Demokratin och människors rättigheter är starkt hotade på flera platser i världen. Internationellt samarbete behövs mer än någonsin.

Utmaningarna vi står inför känner inga gränser och inget enskilt land kan bygga en trygg framtid i en ojämlik värld med utbredd fattigdom. Problemen kan bara tacklas tillsammans. Rika länder har ett särskilt ansvar att bidra. Därför gick vi 58 organisationer samman i uppropet Rädda biståndet för att uppmärksamma väljare på att Sveriges åtagande om att avsätta en procent av vår bruttonationalinkomst i bistånd är hotat.

Genom en kampanj på sociala medier, debattartiklar i riks- och lokalpress och namninsamlingsaktioner på stan har vi visat på mängder av sätt som svenskt bistånd gör skillnad på. Vi har berättat att en minskning av biståndet skulle ge oåterkalleliga konsekvenser för de som redan nu har allra minst. Att utvecklingssamarbete kan innebära skillnaden mellan liv och död, utbildning och fattigdom, frihet och våld för miljontals människor världen över. Att Sveriges stöd är erkänt effektivt och en smart investering i en tryggare värld för oss alla.

Om fler människor i världen får det bättre, kan ta sig ur fattigdom och utbilda sig, så leder det till en fredligare värld, fler som kan stå upp mot auktoritära regimer, bättre skydd mot pandemier och färre människor som tvingas fly.

20 431 personer skrev under uppropet.

Uppropet riktade sig till er politiker och bad om ett löfte från er att ge minst en procent av bruttonationalinkomsten i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck. Och stödet för internationellt bistånd är starkt, det visar inte minst Sidas årliga opinionsundersökning, där en klar majoritet, 77 procent, svarade att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder.

Till dig som nu fått förtroendet att representera svenska folket i riksdagen de kommande fyra åren vill vi säga:

Fortsätt stå upp för mer internationellt samarbete, inte mindre. Rösta för en budget som håller åtagandet om att investera en hundradel av vårt välstånd i en tryggare omvärld. Säg nej till en budget som sviker det löftet. Vi är många som är, och vill fortsätta vara, stolta över ett Sverige som bygger broar till världen.