Analys

9 september 2009

Svenska organisationer kommenterar regeringens PGU-skrivelse

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyligen släppte regeringen sin skrivelse till riksdagen som rapporterar om hur Sverige har genomfört Politik för global utveckling (PGU). Årets skrivelse fokuserar på den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap.

CONCORD Sverige välkomnar tillsammans med våra medlemmar att regeringen med denna skrivelse visar att den tar sig an några av de målkonflikter som identifierats bland annat i den tidigare i år publicerade PGU-barometern. Samtidigt lämnar skrivelsen en del att önska vad gäller ambitionsgraden och konkreta åtgärder. Svenska organisationer har analyserat skrivelsen, och tagit fram ett gemensamt svar. Dokumentet inkluderar analyser och rekommendationer för specifika politikområden såsom bioenergi, vapenexport och livsmedelsförsörjning.

Analysen bygger på den PGU-barometer som släpptes i maj i år. I årets barometer presenterade CONCORD Sverige och våra medlemsorganisationer analyser av olika politikområden och gav konkreta rekommendationer på hur Sveriges samstämmighetspolitik skulle kunna förbättras.

De kommande månaderna kommer skrivelsen från regeringen att behandlas i riksdagen. Med anledning av detta har medlemmarna i CONCORD Sverige därför gett synpunkter på hur PGU kan utvecklas.

Läs analysen av regeringens skrivelse >>>

Årets PGU-barometer >>>