Jobbannons

7 februari 2019

Svenska missionsrådet: Handläggare för utvecklingssamarbete – visstid

Sista ansökningsdag: 28 februari, 2019

Plats: Stockholm

Vill du jobba med kollegor som tror på en bättre värld? Vill du vara med och se till att vårt arbete med vidareförmedling av internationellt bistånd förändrar människors liv? Nu har du möjlighet att bli en del av vårt engagerade kansli som jobbar för att stärka över 30 medlemsorganisationer i arbetet för en hållbar värld och mänskliga rättigheter.

På Svenska missionsrådet deltar vi aktivt i svenska och internationella nätverk för utvecklingsfrågor och ekumenik och är en ledande aktör i det svenska civilsamhället när det gäller religion och utveckling, religions- och övertygelsefrihet och organisationsutveckling för trosbaserade utvecklingsaktörer.

Sedan 1980 är Svenska missionsrådet en ramorganisation till Sida. En viktig del av vårt uppdrag är att vidareförmedla totalt 240 miljoner kronor i internationellt bistånd till våra medlemsorganisationer som utför humanitära- och utvecklingsinsatser i ett 50-tal länder.

Tjänstebeskrivning

Som en av våra tio handläggare jobbar du bland annat med att göra bedömningar och uppföljningar av ansökningar, samt års- och slutrapporter från våra medlemsorganisationer. Här krävs att du tar stort ansvar för ditt eget arbete och att du är trygg i att formulera dig i skrift. Du ger också feedback på dina kollegors analyser.

I relation till våra medlemsorganisationer verkar du stödjande och har en nära och kontinuerlig dialog med representanter för medlemsorganisationerna, parallellt med rollen att vara kapacitetsstärkande kan du också se och på ett pedagogiskt sätt påtala det som behöver stärkas upp i relation till projekten. Fördelat på handläggarna finns att ansvara för olika geografiska- och tematiska ansvarsområden. Som handläggare är du även involverad i SMR:s ansökan och rapportering till Sida. Du jobbar nära de andra handläggarna, våra controllers och även våra rådgivare för kapacitetsutveckling. I tjänsten ingår 1-2 utlandsresor per år.

Tjänsten är en visstidsanställning med tillträde så snart som möjligt till och med 30 september 2019.

Läs mer och ansök