Jobbannons

8 maj 2019

Svenska kyrkan: Enhetschef Mellanösternenheten

Sista ansökningsdag: 26 maj, 2019

Plats: Uppsala

Svenska kyrkans Mellanösternenhet söker enhetschef för att ansvara för den övergripande utvecklingen. Som enhetschef ansvarar du för enhetens arbete med programutveckling och partnerdialog.

Mellanösternenheten är en del av Regionsektionen som har till uppdrag att samarbeta med partnerkyrkor och -organisationer i långsiktigt utvecklingssamarbete, humanitära insatser och lokalt förankrad policydialog/påverkansarbete. Enheten har till uppgift att stärka partners kapacitet för samhälleligt förändringsarbete, interreligiös dialog och teologisk utveckling i syfte att bidra till inklusiva och fredliga samhällen där kyrkorna tar en aktiv roll för att skydda och stärka människor i utsatthet. Mellanösternenheten ansvarar idag för tre landprogram och ett regionalt program som utvecklas tillsammans med lokala partnerorganisationer samt vissa insatser i Europa.

Som enhetschef för Mellanösternenheten ansvarar du övergripande för utvecklingen av Act Svenska kyrkans arbete tillsammans med partnerkyrkor och -organisationer i regionen. Du leder enhetens arbete med programutveckling och partnerdialog och har personalansvar för enhetens medarbetare; för närvarande 9 personer varav fyra utlandsplacerade. Arbetsuppgifterna inkluderar:

  • Kontinuerligt följa upp och utveckla enhetens verksamhet och leda medarbetare utifrån aktuella mål.
  • Leda och fördela arbetet inom kvalitetssäkring, ansvarsutkrävande och människorättsbaserat arbetssätt med särskild fokus på kapacitetsutveckling av samarbetspartner.
  • Ansvara för budget, verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering samt övriga interna processer utifrån enhetens mandat och ram.
  • Ingå i sektionsledningen för Regionsektionen samt delta i avdelningens ledningsgrupp och samarbeta med övriga chefer inom avdelningen och kansliet.
  • Fullföljande av fördelning av arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön.
  • Företräda Act Svenska kyrkan internt och externt.

Tillträde

Senast 1 september. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 100% sysselsättningsgrad.