Nyheter

5 juni 2024

Sarkis Khatchadourian S, Isabella Lövin, MP, Effie Kourlos, C, Jens Holm, V, Yusuf Aydin, KD och Simona Mohamsson, L, presenterar sina val-slogans för EU:s roll i världen. Till vänster moderator Jessica Poh Janrell, Act Svenska kyrkan
Sarkis Khatchadourian S, Isabella Lövin, MP, Effie Kourlos, C, Jens Holm, V, Yusuf Aydin, KD och Simona Mohamsson, L, presenterar sina val-slogans för EU:s roll i världen. Till vänster moderator Jessica Poh-Janrell, Act Svenska kyrkan

Stort engagemang för världen när EU-kandidaterna debatterade hos CONCORD Sverige

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu-valet #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Hur ska EU verka för mer jämställdhet i utrikespolitiken, växla upp arbetet för klimaträttvisa och säkra att biståndet går till fattigdomsbekämpning? Det var några av frågorna som avhandlades när CONCORD Sverige bjöd in till EU-valdebatt.

När kandidaterna fick berätta om sina viktigaste frågor inför valet nämnde nästan alla freden.

– Jag brukar säga fred, frihet och frihandel. Fred är ett av EU:s grundläggande uppdrag och det har varit väldigt framgångsrikt. I dessa oroliga tider behöver vi fokusera mer på det. Vilka friheter vill vi värna och vilka vill vi sprida till omvärlden. Även i omvärlden har demokrati och mänskliga rättigheter gått bakåt, sa Yusuf Aydin, KD.

– För mig är det viktigaste EU:s roll i omvärlden. Mitt engagemang grundar sig att jag fick lära mig som liten att vi behöver ställa upp för andra, sa Simona Mohamsson, L.

Medlemmar i fyra av CONCORD Sveriges arbetsgrupper ställde frågor om klimaträttvisa, bistånd, civilsamhällets utrymme och jämställdhet. Evelina Sartori Valck från Framtidsjorden, som sitter i arbetsgruppen för miljö- och klimaträttvisa, frågade om kandidaterna ville öka finansieringen till genomförandet av Parisavtalet och kraftigt sänka EU:s utsläpp.

– Klimatproblematiken och mänskliga rättigheter hänger ihop. De mest utsatta riskerar att bli ännu mer utsatta när klimatkrisen slår. Vi i Centerpartiet tycker att länder som historiskt har haft stora utsläpp behöver ta extra stort ansvar för att få ner dem. Då är klimatbiståndet viktigt. Vi vill öka finansieringen för att genomföra Parisavtalet, sa Effie Kourlos, C.

Simona Mohamsson, L, sa att EU i större utsträckning borde använda sina muskler mot medlemsländer som inte lever upp till klimatmålen. Isabella Lövin, MP, frågade då om detta även gäller den svenska regeringen, vars politik inte ser ut att kunna nå klimatmålen.

– Ja. Rikspolitiken kan vi komma tillbaka till om två år. Men jag tycker absolut att Sverige ska straffas om man inte når klimatmålen, sade Simona Mohamsson.

Marja Wolpher från Naturskyddsföreningen representerade arbetsgruppen för civilsamhällets demokratiska utrymme och frågade hur kandidaterna tänkte verka för att vända trenden med den backande demokratin i EU och i världen.

– Vi vill att man ska stoppa utbetalningar av EU-bidrag till länder som inte lever upp till krav på mänskliga rättigheter. Vi behöver också ha möjlighet att utesluta länder som blir odemokratiska, sa Sarkis Khatchadourian, S.

Sara Westerberg från Rescue Sverige representerade Aidwatch-arbetsgruppen och berättade om det läckta dokument från kommissionen om EU:s framtida bistånd, där handel och råvaruutvinning får mycket utrymme på bekostnad av fattigdomsbekämpning. Hon frågade hur kandidaterna kommer arbeta för att utveckla EU:s biståndspolitik med fokus på fattigdomsbekämpning.

– Vi vill alltid att biståndet ska fokusera på att nå biståndsmålen. Blir handel en positiv konsekvens är det bra men hellre använda handel för att nå biståndsmålen än tvärtom. Vi bör ha ledartröjan som den globala frihetens försvarare istället för att förlita oss på USA eller vara naiva i förhållande till Kina där man går in med generösa avtal och en ny form av kolonialism, sa Simona Mohamsson, L.

– Fattigdomsbekämpning måste vara i fokus för utvecklingspolitiken. Ska vi avskaffa den extrema fattigdomen, som är ett av hållbarhetsmålen, så måste Sveriges och EU:s bistånd kraftigt höjas. Vi måste hela tiden ha ett jämställdhetsperspektiv i biståndet. Kan vi kanalisera biståndet till kvinnor och kvinnoorganisationer så räcker pengarna ofta längre, sa Jens Holm, V.

Isabella Lövin, MP, lyfte flera gånger de Globala målen, även i sitt svar på denna fråga:

– Den mest effektiva biståndspolitiken är en samstämmig sådan, där alla politikområden sätter fattigdomsbekämpning och global rättvisa i fokus, om det är inom fiskeri eller handel eller vad som helst. Så kommer jag att arbeta om jag kommer in i Europaparlamentet, sa Isabella Lövin.

Prudence Woodford från PRO Global representerade Jämställdhetsarbetsgruppen och frågade hur partierna ville arbeta för att EU ska försvara jämställdhet globalt.

– Vi behöver vara vakna varje dag i veckan och ta striden mot de som stryker jämställdhet och referenser till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ur viktiga dokument. Nu är Moderaterna och SD inte här men de behöver svara på om de kommer att samarbeta med antidemokratiska krafter i EU. Svarar de ja är vi på väg ner i en avgrund för jämställdheten, sa Isabella Lövin.

Fotnot: Moderaterna var inbjudna till debatten men ingen därifrån kunde komma.