Nyhet

10 april 2018

Sifo: 8 av 10 vill att politiker diskuterar globala utvecklingsfrågor i valrörelsen

I samband med det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden har en Sifo-undersökning genomförts. Den visar att 8 av 10 vill att politiker ska diskutera internationella utvecklingsfrågor som mänskliga rättigheter, miljö och klimat i årets valrörelse.

Undersökningen visar också att nästan 7 av 10 personer vill att politiker i Sverige ska ta hänsyn till hur deras beslut påverkar människor i andra länder. Sifo-undersökningen genomfördes den 5–13 mars 2018. Det är en webbaserad undersökning där 1 001 personer besvarade två påståenden:

Påstående 1: Jag tycker att politiker i årets valrörelse ska diskutera (ta ställning/prata om) internationella utvecklingsfrågor som till exempel människors grundläggande rättigheter, miljö och klimat: 27% svarande instämde helt, 26% instämde till stor del och 33% till viss del. 10% instämde inte alls och 5% svarade vet ej.

Påstående 2: Jag tycker att politiker i Sverige ska ta hänsyn till hur deras beslut påverkar människor i andra länder. 16% instämde helt, 25% till stor del och 38% till viss del. 15% instämde inte alls och 6% svarade ”vet ej”.

Läs mer på hjärtavärlden.nu

Källa: Sifo-undersökning mars 2018