Nyheter

9 februari 2021

Se upp för krafter som vill minska biståndet

#biståndsdebatten

Välkommen till ditt nya uppdrag som minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh. Du kan göra skillnad för miljontals utsatta människor och bidra till konkreta steg på vägen för att utrota fattigdomen i världen. Ditt arbete blir på flera sätt svårt. Läget i världen – och debatten i Sverige – kräver att du lyckas förmedla det internationella biståndets unika roll och driva på för alla insatser som krävs för en global hållbar utveckling.

Coronapandemin har förstärkt ojämlikheter så extrema att de hindrar mänsklig och ekonomisk utveckling. Fler riskerar att dö av hunger än av viruset, varnar FN. Tillsammans med miljö- och klimatkrisen, tillbakagång av jämställdheten och ökande hot mot demokratin är världen dåligt rustad att nå målen om en hållbar utveckling i Agenda 2030. Detta är inga nyheter för dig. Men alltför många politiska ledare i Sverige och världen agerar inte för förändring i den takt som behövs. Tillgången till vaccin mot Covid-19 är ett utmärkt exempel på hur kortsynta nationella intressen och brist på globala perspektiv är kontraproduktiva. Den globalt orättvisa fördelningen av covid-vaccin innebär att möjligheten att bromsa pandemin försenas och ökar riskerna för oss alla. Principen ”vi först” blir lika med att alla förlorar. Det gäller många av de utmaningar världen står inför: konflikter, klimathot, hunger.

Internationellt samarbete, i politiken och i praktiken, är det enda sättet att lösa globala utmaningar. Biståndet är en viktig pusselbit bland många i det arbetet. Men de rika länderna är långt ifrån att uppfylla sina åtaganden för den här pusselbiten. Det är idag många politiker inom EU och andra höginkomstländer som ställer ”egna” behov mot stöd till människor i fattigdom som argument för att skära ner på och försämra sitt internationella stöd. Flera medlemsstater i EU vill använda bistånd i helt andra syften, till exempel som påtryckningsmedel i migrationspolitiken, trots att det är påvisat kontraproduktivt. Här behöver du stå emot den typen av oaktsamhet med offentliga medel och insistera på att bistånd ska ge resultat för dem det är till för. Du inleder ditt uppdrag som en övertygande röst för ett verkligt effektivt bistånd, den rösten kommer att behöva bli än mer stark och pedagogisk i samtal med andra givarländer och i den svenska debatten.

Där måste du också hantera aktörer som jobbar hårt på att sprida en nidbild av biståndet som korrumperat och resultatlöst. Den ogrundade bilden till trots har du stöd från en majoritet av svenskarna som vill att Sverige ska fortsätta att avsätta en hundradel av vårt välstånd till internationellt bistånd. Låt dig lyftas av, och värna, det stödet genom att berätta, med passion och hjärta och koll på fakta, om biståndets roll idag. Bjud motstånd mot de krafter som vill backa från ansvaret och skärma av Sverige och EU från världen på ett sätt vi alla förlorar på. Gör svenska folket stolt över vad vårt land står för internationellt.

Vi vet att du är väl förtrogen med den stora utmaningen i den demokratiska tillbakagången och framväxandet av auktoritära regimer i världen. Det är ett snårigt område för biståndet där vi måste utgå från den viktiga principen om att svenskt bistånd aldrig ska understödja en auktoritär regim, men undvika svartvita slutsatser som ”dra in allt stöd!” – som riskerar drabba just de krafter vi vill stödja. Vi uppmanar dig att se till så att det svenska biståndet och den pågående demokratisatsningen alltid står på utsatta människors sida, når ut på gräsrotsnivå och är väl förankrat i lokala organisationer.

Om vi ska lyckas skapa en mer hållbar och rättvis värld, måste global utveckling vara hela regeringens och hela Sveriges politik, hand i hand med den feministiska utrikespolitiken. Det finns fortfarande anledningar att sopa framför egen dörr. Sverige exporterar i detta nu krigsmateriel till kriget i Jemen där ett barn dör var tionde minut till följd av konflikten. Avsaknad av lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter gör att det fortfarande förekommer barnarbete och omänskliga arbetsvillkor i produktionen av varorna vi köper. Låginkomstländer med stora underskott av resurser för skola, sjukvård och social trygghet kämpar med skuldbörda och företags skatteflykt – områden där Sverige kan bidra till bättre internationella överenskommelser. Ditt arbete blir viktig för att få dina ministerkollegor att ta sitt ansvar för hållbar utveckling globalt, alltid med mänskliga rättigheter som grund.

En minister kan inte göra allt. Civilsamhället både i Sverige och internationellt finns med i arbetet. Strävan för en värld fri från fattigdom och förtryck ser vi varje dag i våra samarbeten med människor, lokalsamhällen och organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och östra Europa. Nu växlar vi upp för världen.

Underskrifter, samordnade av CONCORD Sverige

 1.  Ulrika Strand, generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter
 2. Malin Flemström, vd, The Hunger Project Sverige
 3. Stina Götbrink, generalsekreterare, Hand in Hand Sweden
 4. Martina Hibell, generalsekreterare, Barnfonden
 5. Alexander Clemenson, generalsekreterare, KFUM Sverige
 6. Jennifer Vidmo, generalsekreterare, ActionAid Sverige
 7. Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna
 8. Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sveriges GS
 9. Peter Brune, generalsekreterare, War Child Sverige
 10. Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center
 11. Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner
 12. Henrik Carlborg, ordförande, Palestinagrupperna i Sverige
 13. Gerardo Lizano, kansliansvarig, Praktisk Solidaritet
 14. Anna Stenvinkel, generalsekreterare, ForumCiv
 15. Kristina Jelmin, verksamhetschef, Svenska Burmakommittén
 16. Charlotta Norrby, generalsekreterare, Svenska missionsrådet
 17. Ingela Holmertz, generalsekreterare, RFSU
 18. Kim Reenaas, generalsekreterare, IOGT-NTO-rörelsen
 19. Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
 20. Göran Alfredsson, ordförande, MyRight
 21. Niclas Lindgren, direktor PMU
 22. Morten Kjaerum, chef, Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt
 23. Eliot Wieslander, generalsekreterare, Läkare i Världen
 24. Jan Strömdahl, ordförande, Svenska Västsaharakommittén
 25. Hanna Dahlström, kanslichef, FIAN Sverige
 26. Andreas Stefansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén
 27. Anna Nilsdotter, generalsekreterare, WaterAid Sverige
 28. Martin Nihlgård, generalsekreterare IM (Individuell Människohjälp)
 29. Johan Pettersson, generalsekreterare, Oxfam Sverige
 30. Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect och Vi-skogen
 31. Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef för Rädda Barnen
 32. Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia
 33. Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
 34. Judy McCallum, Executive Director, Life & Peace Institute
 35. Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
 36. Christer Åkesson, tf generalsekreterare, Läkarmissionen
 37. Agnes Hellström, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
 38. Caroline Björkdahl, styrelseordförande, Svalorna Latinamerika
 39. Frank Berglund vice förbundsordförande RFSL
 40. Charlie Aronsson, kanslichef, Fair Action
 41. Sofia Östmark, kanslichef, Union to Union
 42. Alán Ali, ordförande, MÄN
 43. Ann Stödberg, ordförande, Operation 1325
 44. Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
 45. Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Debattartikeln är publicerad i:

Aftonbladet