Läs våra senaste nyheter, debattartiklar, analyser, rapporter och rekommendationer om civilsamhällets demokratiska utrymme.

Uttalande

25 november 2016

Brev till Isabella Lövin inför EU-möte

Den 28 november träffas EU:s biståndsministrar för ett möte i Bryssel. Inför mötet uppmuntrar CONCORD Sverige Isabella Lövin att verka för en övergripande EU-strategi för Agenda 2030 och ett effektivt bistånd som inte villkoras eller urholkas.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Rekommendationer

23 november 2016

Rekommendationer till Sida om det krympande utrymmet för civilsamhället

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space har svarat på fyra frågor om erfarenheter av det minskade demokratiska utrymmet för civila samhällsorganisationer i världen. Svaren beskriver den allvarliga situationen med kränkningar och hot, men också vilka strategier som kan användas för att motverka den oroväckande utvecklingen.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Rekommendationer

15 oktober 2016

Rekommendationer inför högnivåmötet om utvecklingseffektivitet

År 2016 är ett viktigt år för biståndet. Inte minst går den andra uppföljningsrundan inom partnerskapet för utvecklingseffektivitet av stapeln i Nairobi mellan den 28 november till 2 december. Men trots flera viktiga åtaganden på global nivå för en hållbar utveckling har effektivitetsagendan nedprioriterats under senare år, bland annat inom EU.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Uttalande

30 juni 2016

Remissvar till regeringens skrivelse ”Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet”

Vi vill inledningsvis tacka för möjligheten att inkomma med synpunkter i samband med dialogmöten om regeringens policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet samt genom remissvar på regeringens skrivelse. Skrivelsens ansats om att genom utvecklingssamarbetet bekämpa orättvisor, arbeta för mänskliga rättigheter och jämställdhet, och integrera en miljömässig hållbarhet är positiv.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Nyheter

7 maj 2013

Läget i civilsamhället globalt

Organisationen CIVICUS har nyligen lanserat sin State of Civil Society Report 2013, en årligt återkommande rapport som sammanfattar läget för civilsamhället världen över.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme