Nyheter

4 maj 2023

”Jag tror att det kan finnas flera organisationen som inte ser hur den senaste budgeten påverkar dem och undrar varför de ska bråka om den. Det tror jag är farligt. Om man inte är solidarisk med dem som får det tuffare riskerar man att slå undan benen på sig själv också. Mitt medskick är att lyssna på dem som har det värst, det kan vara en situation du själv kan hamna i, sa Daniel Poohl från Expo.
”Jag tror att det kan finnas flera organisationen som inte ser hur den senaste budgeten påverkar dem och undrar varför de ska bråka om den. Det tror jag är farligt. Om man inte är solidarisk med dem som får det tuffare riskerar man att slå undan benen på sig själv också. Mitt medskick är att lyssna på dem som har det värst, det kan vara en situation du själv kan hamna i, sa Daniel Poohl från Expo.

Så kan vi försvara demokratin

#civilsamhällets demokratiska utrymme

CONCORD Sverige har fyllt 20 år. Under två panelsamtal diskuterades de 20 år som gått – och utmaningar framåt. En dyster lägesbeskrivning av det demokratiska utrymmet i Filippinerna, Serbien och Sverige målades upp – men vid sidan av detta rymdes också ett visst hopp.
– Varje kris skapar en möjlighet att frigöra oss från gamla tankesätt och gå bortom tidigare politik, sa aktivisten Beverly Longid från Filippinerna.

CONCORD Sveriges jubileum inleddes med en tillbakablick, där fem tungviktare inom politik för global utveckling delade sina reflektioner kring de 20 år som gått sedan föreningen bildades, och arbetet för en hållbar global utveckling. Samtalet avslutades med att panelen fick frågan vad de såg som globala knäckfrågor idag och framåt.

– Det civila samhället står inför stora utmaningar med mord, hot och repressalier. Jag upplever otroligt mycket hot i min vardag. Det är en skrämmande situation, sa Johanna Sandahl, ordförande på Naturskyddsföreningen.

Ulrika Modéer, tidigare statssekreterare på UD (via länk), moderator Petra Tötterman Andorff, ordförande CONCORD Sverige, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, 
Hanna Hellquist, tidigare statssekreterare på UD, 
Per Olsson Fridh, tidigare biståndsminister, och Sofia Arkelsten, tidigare ordförande i Utrikesutskottet.
Ulrika Modéer, tidigare statssekreterare på UD (via länk), moderator Petra Tötterman Andorff, ordförande CONCORD Sverige, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, Hanna Hellquist, tidigare statssekreterare på UD, Per Olsson Fridh, tidigare biståndsminister och Sofia Arkelsten, tidigare ordförande i Utrikesutskottet.

Det demokratiska utrymmets tillbakagång i både Sverige och internationellt var också temat för panel nummer två. Beverly Longid, människorättsaktivist från Filippinerna, deltog på länk och beskrev den utsatta situationen på plats.

– Vi ser tortyr och straffrihet. Jag har blivit terroriststämplad, och genom att stämpla aktivister som terrorister så utsätter man dem för livsfara, sa hon.

Beverly Longid, människorättsaktivist i Filippinerna.

På frågan om hur hon gör för att upprätthålla engagemanget trots den farliga situationen svarade hon:

– Vi är skyldiga våra förfäder att göra vad vi kan. Jag säger inte att vi inte är rädda, men vi kan övervinna våra rädslor. Det stöd vi får från andra grupper och internationellt är också betydelsefullt, sa hon.

Från Serbien medverkade serbiska kvinnorättsaktivisten Jelena Visnjic, chef för BeFem feminist and cultural center i Belgrad, och varnade för växande militarism, rasism och extremism både i Serbien och övriga Europa. Även hon talade sig varm för samverkan över nationsgränser.

Jelena Visnjic, kvinnorättsaktivist i Seriben.
Jelena Visnjic, kvinnorättsaktivist i Serbien.

– Idén om nätverkande är inte ny, men gång på gång visar det sig vara revolutionerande, sa hon.

John Stauffer, chefsjurist och biträdande exekutiv chef på Civil Rights Defenders, såg med samma oro på utvecklingen i Sverige.

– Vi ser precis de mönster som Beverly och Jelena beskriver. Beslutsfattare försöker klistra på civilsamhället en partipolitisk etikett, att det är vänsterliberalt. Det underminerar civilsamhället, sa han.

Daniel Poohl, vd på stiftelsen Expo som granskar extremhögern, beskrev hur Sverigedemokraterna har en radikalt annorlunda syn på vad civilsamhället ska vara jämfört med övriga partier. 

”Jag tror att det kan finnas flera organisationen som inte ser hur den senaste budgeten påverkar dem och undrar varför de ska bråka om den. Det tror jag är farligt. Om man inte är solidarisk med dem som får det tuffare riskerar man att slå undan benen på sig själv också. Mitt medskick är att lyssna på dem som har det värst, det kan vara en situation du själv kan hamna i, sa Daniel Poohl från Expo.
”Jag tror att det kan finnas flera organisationen som inte ser hur den senaste budgeten påverkar dem och undrar varför de ska bråka om den. Det tror jag är farligt. Om man inte är solidarisk med dem som får det tuffare riskerar man att slå undan benen på sig själv också. Mitt medskick är att lyssna på dem som har det värst, det kan vara en situation du själv kan hamna i, sa Daniel Poohl från Expo, till vänster. På bild även John Stauffer, Civil Rights Defenders och Henrik Fröjmark, vice ordförande på CONCORD Sverige som modererade samtalet.

– Civilsamhället får finnas så länge det gör fina saker för nationens bästa. Men om de frivilliga beslutar sig för att granska makten och tycka saker som utifrån en nationalistisk ideologi anses splittrande, då blir man ett hot. Den stora utmaningen nu är att se till att inte resten av samhället dras med i samma syn på civilsamhället, sa han.

John Stauffer framförde vikten av att civilsamhällesorganisationer lyckas mobilisera allmänheten när utrymmet kringskärs.

– Risken är inte att vi agerar för tidigt eller för starkt utan att vi inte reagerar tillräckligt. Vi tar vår demokrati och vårt sätt att leva för givet. Nu är det utmanat. Men vi ser tendenser till en motkraft, en önskan att engagera sig som vi saknat tidigare. Den måste tas tillvara och civilsamhället måste steppa upp, sa han.

John Stauffer och Daniel Poohl fick frågan om vilka slagord de vill skicka med till den del av civilsamhället som utgörs av CONCORD Sveriges medlemmar.

Solidaritet. Organisationer som framförallt jobbat internationellt behöver också jobba här. Vi måste fortsätta utmana politiken när vi ser att den går i fel riktning, sa John Stauffer.

– Mitt slagord är ”Vinn!” Jag ser många bli upptagna med att det är jobbigt, men i slutänden är man där för något, sa Daniel Poohl.

Läs mer: Civicus: Så mår civilsamhället 2023