CONCORD Sverige har fem expertgrupper kopplade till specifika sakfrågor inom arbetet med Agenda 2030 och samstämmighet.

Medlemmar i expertgrupperna ansvarar för att bidra till verksamheten som arbetsgruppen för Agenda 2030 och samstämmighet bedriver genom att analysera och följa upp följande tematiska områden:

  • Fred och säkerhet
  • Klimat
  • Skatteflykt
  • Jordbruk och handel
  • Sociala trygghetssystem

Vill din organisation gå med i en expertgrupp?

Kontakta policychef Peter Sörbom.
Tel: 073 – 380 80 30
Mejl: peter.sorbom@concord.se