Analys

9 februari 2021

Röster höjs för stöd till säkra aborter i internationellt bistånd

#biståndsdebatten #biståndsdebatten i media #jämställdhet

Få flickor och kvinnor i världen har i praktiken tillgång till säkra aborter och andra insatser för sexuell och reproduktiv hälsa. Rätten till sin egen kropp är en mänsklig rättighet, ändå är den ständigt under attack, nyligen även i Sveriges riksdag.

I januari blev frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) het i den svenska biståndsdebatten efter att riksdagsledamoten Björn Söder (SD) ställt en skriftlig fråga till tillförordnade ministern för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin (MP). Frågan var om hon som ansvarig för det svenska biståndet tänker ”verka för att få ned antalet aborter i världen, och i så fall på vilket sätt?” Söder hänvisade i sin fråga till att ”42 miljoner ofödda dödades i aborter under 2020”.

Kritiken mot Björn Söders fråga lät inte vänta på sig. Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige, svarade i Sydsvenskan: “Vad Björn Söder inte nämnde var att komplikationer i samband med graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken i världen bland flickor mellan 15 och 19 år. Att av alla osäkra aborter sker 97 procent i låg- och medelinkomstländer, där flickor och kvinnor ofta saknar tillgång till preventivmedel och information om hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter. Utan ungdomsmottagningar, preventivmedelsrådgivning och relaterad hälsovård, inklusive säker abort, påverkas hela deras liv, inte minst när det gäller utbildning och försörjning.”

Erikssons debattinlägg uppmanade även regeringen att lägga i en extra växel för flickors sexuella och reproduktiva rättigheter när USA:s så kallade Global gag rule inom det internationella biståndet nu avskaffas efter fyra år.  Enligt RFSU har Global gag rule lett till att tusentals globala hälsoprojekt påverkats i 64 olika länder med oöversiktliga konsekvenser för människor som lever i fattigdom med redan begränsad tillgång till hälso- och sjukvård. Eftersom även tillgången till preventivmedel minskas har Global gag rule också lett till en ökning av antalet oönskade graviditeter och därmed även behovet av aborter. 

Annika Strandhäll (S), ledamot i riksdagens utrikesutskott skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten: “Enligt Läkare utan gränser dör en kvinna var sjätte minut på grund av osäker abort. Och varje år behöver omkring sju miljoner kvinnor vård på grund av osäkra aborter. För de som överlever kan de fysiska skadorna bli stora.” Länk. Hon fortsätter med att fråga hur Ulf Kristersson, som ledare för ett högerkonservativt regeringsalternativ, ska kunna upprätthålla det starka stödet till kvinnoorganisationer och för kvinnors och flickors rättigheter i utvecklingssamarbeten när han gjort sig beroende av SD.  

Strandhäll får svar från Amanda Broberg, viceordförande för Fria moderata studentförbundet, som menar att Strandhäll inte kan skilja på en ”problematisk uppfattning” och ett reellt hot mot aborträtten. Hon menar att abortdebatten istället borde göras mer tillgänglig och moderniseras både i Sverige och utomlands.  

Söder kommenterade senare sitt uttalande att han med abort menade ”…Ett medicinskt påfrestande ingrepp som dagligen utförs på kvinnor runt om i världen. Inte sällan i osanitära miljöer eller med metoder direkt hämtade ur medeltiden.”

I Aftonbladet skriver Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna: ”Vi måste stå upp för kvinnors rätt till sitt beslut, sin anledning till det och sina känslor för det. I stället för att verka för att minska aborttalen som Björn Söder önskar, vill Centerkvinnorna att Sverige ökar andelen i biståndsbudgeten för sexuell och reproduktiv hälsa för att säkra den globala tillgången till fria och säkra aborter.” I sitt debattinlägg lyfter hon också vikten av säkra aborter. ”En medicinsk abort är de facto ett relativt enkelt ingrepp, där svåra biverkningar är mycket ovanliga.” Hon fortsätter med att denna typ av aborter uppgick i Sverige 2019 till 81 procent. Det är något som vi tycker ska vara en möjlighet för fler kvinnor i världen som väljer att genomgå en abort.

Jessica Johnson, distriktsordförande för Liberala kvinnor Stockholms län, skriver i Dagens Arena att ”Liberala Kvinnor Stockholms län har i flera år demonstrerat för kvinnors rätt till säker abort i Polen, Sverige och världen, när eller om de behöver det.” Hon frågar Söder: ”Vad är nästa steg – predika sexuell avhållsamhet som Trump och PiS i Polen?”

Cecilia Elving, ordförande i Liberala Kvinnor, gläds i en artikel i Altinget åt maktskiftet i USA och avskaffandet av flera policyer som hon beskriver som kvinnofientliga och hbtq-fientliga. Hon uppmanar till ett fortsatt aktivt internationellt arbete för mänskliga rättigheter: ”Trumps presidentskap har tydligt visat vilken fara för kvinnor och hbtq-personer som auktoritära högerpopulistiska politiker innebär. Trump-eran är över men ännu verkar hans politiska bröder och systrar runt om i världen.

Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet, påminner i Feministiskt Perspektiv om det tryck hon menar finns för en feministisk politik och för SRHR. Hon hänvisar till den nya aborträttslagstiftningen i Argentina och Joe Bidens väg bort från Trumps Global gag rule.