Här ger vi råd till beslutsfattare, myndigheter och organisationer om olika frågor som rör en hållbar och rättvis utveckling globalt.

Rekommendationer

20 september 2016

Visa ledarskap för Agenda 2030 i New York!

I dag öppnas FN:s 71:a generalförsamling. Det är glädjande att Sverige medverkar som en Champion State för Agenda 2030 och har tagit på sig ledartröjan för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Det sänder en tydlig signal om att Sverige vill att vara en stark röst för internationell solidaritet - men kräver också att Sverige vidtar konkreta åtgärder för att genomföra Agenda 2030, skriver 19 organisationer i ett öppet brev till den svenska regeringen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

15 september 2016

Rekommendationer inför revideringen av EU:s utvecklingspolitik

Revideringen av EU:s utvecklingspolicy, European Consensus on Development, utgör en viktig möjlighet att anpassa och förnya EU:s utvecklingspolitik i flera avseenden och i skenet av de åtaganden som gjorts bland annat inom Agenda 2030. De tre dimensionerna av hållbar utveckling, social, miljömässig och ekonomisk, behöver ligga till grund för politiken, tillsammans med ett starkare rättighetsperspektiv där jämställdhet och jämlikhet särskilt bör lyftas fram.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

18 juli 2016

Tio rekommendationer till högnivåländerna (eng)

Here we, the civil society group on the High-Level Group on the 2030 Agenda, present recommendations for next steps to be taken by governments in the High-Level Group on the 2030 Agenda. The recommendations are based on the findings in our review in the report "Champions to be?", the national case studies, and our analysis of what needs to be done to make the 2030 Agenda 2030 a reality.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #champions to be?

Rekommendationer

18 juli 2016

Två rekommendationer till civilsamhället (eng)

Here we, the civil society group on the High-Level Group on the 2030 Agenda, present recommendations for next steps to be taken by civil society of the states in the High-Level Group on the 2030 Agenda. The recommendations are based on the findings in our review in the report "Champions to be?", the national case studies, and our analysis of what needs to be done to make the 2030 Agenda 2030 a reality.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #champions to be?

Rekommendationer

9 juni 2016

Transparens är nyckeln för EU:s finansiella reglering

Hur kan EU:s regler för hur pengar ur EU:s budget får användas förenklas och förbättras? CONCORD Europa är en av de organisationer som lämnat sina rekommendationer i ett remissvar där man bl.a. betonar vikten av ökad transparens.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Rekommendationer

9 juni 2016

Våra rekommendationer till EU-minister Ann Linde

Ann Linde blir Sveriges nya EU- och handelsminister. CONCORD Sverige välkomnar tillsättandet av en minister med ansvar för EU-frågor - Sveriges röst behövs inom flera viktiga EU-processer, inte minst inom utrikespolitiken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

4 maj 2016

Besvikelse vid finansieringsmöte i New York

I slutet av april hölls det första uppföljningsmötet efter juli-överenskommelsen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba. I flera avseenden blev mötet en besvikelse: flera frågor om hur Agenda 2030 ska finansieras lämnades obesvarade.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Rekommendationer

15 februari 2016

9 råd för Sveriges och EU:s genomförande av Agenda 2030

Fem månader efter antagandet av Agenda 2030 har nu arbetet med att genomföra agendan startat. CONCORD Europa har av den anledningen tagit fram rekommendationer innehållande nio viktiga komponenter för EU och dess medlemsländers genomförande av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

21 september 2015

Nystart för Sveriges politik för global utveckling

Regeringen har gett samtliga departement i uppdrag att ta fram handlingsplaner för hur deras arbete ska kopplas till Sveriges politik för global utveckling (PGU).
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

13 maj 2015

Detta bör EU driva i förhandlingar om nya utvecklingsmål

Under våren pågår intensiva förhandlingar inom FN för att ta fram hållbara utvecklingsmål som efterföljare till Millenniemålen, och hur målen ska finansieras. EU har en nyckelroll i processerna och tar nu fram gemensamma förhandlingspositioner. Den 26 maj träffas EU:s biståndsministrar för att fatta beslut om de gemensamma positionerna. Inför rmötet har CONCORD Sverige i ett brev till Isabella Lövin tagit fram ett antal rekommendationer för vad EU:s position bör innehålla.
Läs mer