Här ger vi råd till beslutsfattare, myndigheter och organisationer om olika frågor som rör en hållbar och rättvis utveckling globalt.

Rekommendationer

22 januari 2017

Rekommendationer för en ny European Consensus on Development (eng)

Overall, the new European Consensus on Development provides an opportunity to define the shared objectives, values and principles to which the EU and its Member States have committed in their adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development and constitutes a strong foundation for a joint approach to sustainable development in the next decade.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

Rekommendationer

27 december 2016

Jämställdhet måste prioriteras i säkerhetsrådet

Med en feministisk utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd kan Sverige stärka kvinnors rättigheter och representation i konflikter och globala freds- och säkerhetsfrågor. Det konstaterar medlemsorganisationer inom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet, som inför att Sverige i år tar plats i säkerhetsrådet har framfört ett antal rekommendationer till regeringen.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Rekommendationer

23 november 2016

Rekommendationer till Sida om det krympande utrymmet för civilsamhället

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space har svarat på fyra frågor om erfarenheter av det minskade demokratiska utrymmet för civila samhällsorganisationer i världen. Svaren beskriver den allvarliga situationen med kränkningar och hot, men också vilka strategier som kan användas för att motverka den oroväckande utvecklingen.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Analys

18 oktober 2016

Så kan PGU bidra till en hållbar utveckling

När regeringen tillträdde år 2014 utlovades en nystart för Politik för global utveckling, PGU. Regeringen meddelade också att PGU ska vara det verktyg som genomförandet av Agenda 2030 vilar på. I en analys som presenteras på onsdagen lämnar 26 medlemsorganisationer i CONCORD Sverige rekommendationer bland annat för hur PGU bättre kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 och för hur rättighetsperspektivet i PGU kan förstärkas i politiken
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

15 oktober 2016

Rekommendationer inför högnivåmötet om utvecklingseffektivitet

År 2016 är ett viktigt år för biståndet. Inte minst går den andra uppföljningsrundan inom partnerskapet för utvecklingseffektivitet av stapeln i Nairobi mellan den 28 november till 2 december. Men trots flera viktiga åtaganden på global nivå för en hållbar utveckling har effektivitetsagendan nedprioriterats under senare år, bland annat inom EU.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Rekommendationer

20 september 2016

Visa ledarskap för Agenda 2030 i New York!

I dag öppnas FN:s 71:a generalförsamling. Det är glädjande att Sverige medverkar som en Champion State för Agenda 2030 och har tagit på sig ledartröjan för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Det sänder en tydlig signal om att Sverige vill att vara en stark röst för internationell solidaritet - men kräver också att Sverige vidtar konkreta åtgärder för att genomföra Agenda 2030, skriver 19 organisationer i ett öppet brev till den svenska regeringen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

15 september 2016

Rekommendationer inför revideringen av EU:s utvecklingspolitik

Revideringen av EU:s utvecklingspolicy, European Consensus on Development, utgör en viktig möjlighet att anpassa och förnya EU:s utvecklingspolitik i flera avseenden och i skenet av de åtaganden som gjorts bland annat inom Agenda 2030. De tre dimensionerna av hållbar utveckling, social, miljömässig och ekonomisk, behöver ligga till grund för politiken, tillsammans med ett starkare rättighetsperspektiv där jämställdhet och jämlikhet särskilt bör lyftas fram.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

18 juli 2016

Tio rekommendationer till högnivåländerna (eng)

Here we, the civil society group on the High-Level Group on the 2030 Agenda, present recommendations for next steps to be taken by governments in the High-Level Group on the 2030 Agenda. The recommendations are based on the findings in our review in the report "Champions to be?", the national case studies, and our analysis of what needs to be done to make the 2030 Agenda 2030 a reality.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #champions to be?

Rekommendationer

18 juli 2016

Två rekommendationer till civilsamhället (eng)

Here we, the civil society group on the High-Level Group on the 2030 Agenda, present recommendations for next steps to be taken by civil society of the states in the High-Level Group on the 2030 Agenda. The recommendations are based on the findings in our review in the report "Champions to be?", the national case studies, and our analysis of what needs to be done to make the 2030 Agenda 2030 a reality.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #champions to be?

Rekommendationer

9 juni 2016

Transparens är nyckeln för EU:s finansiella reglering

Hur kan EU:s regler för hur pengar ur EU:s budget får användas förenklas och förbättras? CONCORD Europa är en av de organisationer som lämnat sina rekommendationer i ett remissvar där man bl.a. betonar vikten av ökad transparens.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd