Här ger vi råd till beslutsfattare, myndigheter och organisationer om olika frågor som rör en hållbar och rättvis utveckling globalt.

Rekommendationer

5 oktober 2018

Tolv sätt att stå upp för demokratin

Hoten mot demokratin ökar världen över. Personer som står upp för mänskliga rättigheter och miljö utsätts för allt värre hot, trakasserier och våld. Sverige kan och måste göra mer för att hindra utvecklingen. CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space kräver en mer kraftfull svensk politik och har lämnat över ett underlag till riksdagsledamöter med tolv rekommendationer.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Rekommendationer

22 maj 2018

13 konkreta råd för att främja civilsamhällets utrymme

Som verksam inom svenskt utvecklingssamarbete bör du alltid utgå från att det demokratiska utrymmet kommer att förändras och påverkas av restriktioner. Detta behöver reflekteras i riskanalyser, planer och budgetar. CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space ger i rapporten "Tag plats!" tretton råd till både statliga aktörer och de som arbetar inom civilsamhället.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #tag plats!

Rekommendationer

18 april 2017

13 råd för en konstruktiv handlingsplan för Agenda 2030

Sätt Sverige i en global kontext, se till att ingen lämnas utanför och skapa en mångdimensionell förståelse av fattigdom. Det är några av de 13 råd 25 organisationer i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet ger regeringen i arbetet med att ta fram en handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

19 mars 2017

Biståndets roll för det demokratiska utrymmet

Då inskränkningar av det demokratiska utrymmet för civilsamhället och andra aktörer ökar i många länder, behöver det svenska utvecklingssamarbetet bli mer effektivt i att motverka hoten och främja det demokratiska utrymmet.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Rekommendationer

28 februari 2017

Bidrag till Sveriges rapportering om Agenda 2030 vid FN:s högnivåforum

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 samordnar sedan mer än fyra år civilsamhällets gemensamma arbete om Globala målen för hållbar utveckling och har varit aktiv i agendans framtagande. I detta bidrag till Sveriges rapportering till FN:s högnivåforum ger vi några övergripande rekommendationer och lyfter fram goda exempel kopplade till mål 17 och regeringens partnerskap med civilsamhället.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

22 januari 2017

Rekommendationer för en ny European Consensus on Development (eng)

Overall, the new European Consensus on Development provides an opportunity to define the shared objectives, values and principles to which the EU and its Member States have committed in their adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development and constitutes a strong foundation for a joint approach to sustainable development in the next decade.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

Rekommendationer

27 december 2016

Jämställdhet måste prioriteras i säkerhetsrådet

Med en feministisk utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd kan Sverige stärka kvinnors rättigheter och representation i konflikter och globala freds- och säkerhetsfrågor. Det konstaterar medlemsorganisationer inom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet, som inför att Sverige i år tar plats i säkerhetsrådet har framfört ett antal rekommendationer till regeringen.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Rekommendationer

23 november 2016

Rekommendationer till Sida om det krympande utrymmet för civilsamhället

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space har svarat på fyra frågor om erfarenheter av det minskade demokratiska utrymmet för civila samhällsorganisationer i världen. Svaren beskriver den allvarliga situationen med kränkningar och hot, men också vilka strategier som kan användas för att motverka den oroväckande utvecklingen.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Analys

18 oktober 2016

Så kan PGU bidra till en hållbar utveckling

När regeringen tillträdde år 2014 utlovades en nystart för Politik för global utveckling, PGU. Regeringen meddelade också att PGU ska vara det verktyg som genomförandet av Agenda 2030 vilar på. I en analys som presenteras på onsdagen lämnar 26 medlemsorganisationer i CONCORD Sverige rekommendationer bland annat för hur PGU bättre kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 och för hur rättighetsperspektivet i PGU kan förstärkas i politiken
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

15 oktober 2016

Rekommendationer inför högnivåmötet om utvecklingseffektivitet

År 2016 är ett viktigt år för biståndet. Inte minst går den andra uppföljningsrundan inom partnerskapet för utvecklingseffektivitet av stapeln i Nairobi mellan den 28 november till 2 december. Men trots flera viktiga åtaganden på global nivå för en hållbar utveckling har effektivitetsagendan nedprioriterats under senare år, bland annat inom EU.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet