Sammanfattning

27 december 2016

Transparens

#feministisk utrikespolitik

Januari 2017 tog Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Inför detta framförde 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp rekommendationer till regeringen för hur Sveriges feministiska utrikespolitik kan göra avtryck och leda till konkreta förändringar i säkerhetsrådets arbete. Här kan du läsa sammanfattningen av rekommendationerna om transparens.

Säkerhetsrådet har stort inflytande över frågor som rör internationell fred och säkerhet, och där­för bör öppenheten och insynen i rådets arbete öka. För att säkerhetsrådet ska leva upp till dess åtaganden inom exempelvis agendan för kvinnor, fred och säkerhet krävs förändrade arbetsfor­mer som säkerställer att kvinnorättsaktivisters tillgång till information ökar och att deras erfaren­heter och analyser får höras i exempelvis landspecifika processer på säkerhetsrådets agenda. Idag saknas strukturer för detta.

VI REKOMMENDERAR ATT SVERIGE I SÄKERHETSRÅDET:

  • Verkar för etablerandet av strukturer som på ett hållbart sätt säkerställer ökad insyn och deltagande av civilsamhället.
  • Verkar för kvinnorättsaktivisters insyn och deltagande i relevanta grupper.
  • Verkar för att genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet förankras i och ägs av det lokala civilsamhället.
Läs hela rekommendationerna