Rapport Partnership or Conditionality? Monitoring the Migration Compacts and EU Trust Fund for Africa

Partnership or Conditionality?

Monitoring the Migration Compacts and EU Trust Fund for Africa

2018

Hur spenderar och fördelar EU pengar i Afrika när det kommer till migration? Används medlen för utvecklingssyften? Hjälper de migranter och flyktingar?

Genom att titta på en av EU:s främsta finansieringsinstrument för migration, EU Emergency Trust Fund for Africa, analyserar denna rapport (på engelska) implementeringen av finansieringsinstrumentet i tre partnerländer: Libyen, Niger och Etiopien. Rapporten är framtagen av CONCORD Europa med bidrag från bland annat CONCORD Sverige.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Céline Giertta, celine.giertta@concord.se

Relaterade nyheter