Rapporter

Här hittar du rapporter där vi granskar och ger rekommendationer inom våra prioriterade frågor.

Läs bland annat om hur feministisk Sveriges utrikespolitik är, hur väl olika politikområden inom Sverige och EU strävar mot en hållbar utveckling och vad Sverige kan göra för att motverka den krympande demokratin i världen.

Tag plats! (2018)

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. Detta exempel, och fler, om de ökade hoten mot demokratin globalt beskrivs i denna rapport, som tagits fram av 18 organisationer i CONCORD Sveriges civic space-arbetsgrupp.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #tag plats!

CSO access to EU-funding (2018)

Sedan EU:s senaste långtidsbudget (2014-2020) trädde i kraft har civilsamhällesorganisationer upplevt att färre EU-medel ges till dem genom EU:s externa finansieringsprogram. Samtidigt visar siffror att EU spenderar mer pengar än någonsin till och genom civilsamhällesorganisationer. Denna rapport från CONCORD Europa ger klarhet i förändringar för organisationers tillgång till EU-bidrag som skett sedan 2010.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Barometer (2018)

En del politiska beslut som tas i Sverige riskerar fortfarande att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Det visar Barometer 2018, som för sjunde gången granskat regeringens genomförande av Sveriges politik för global utveckling, PGU.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Verksamhetsberättelse (2017)

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater ska föra en samstämmig utvecklingspolitik och bedriva ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle, där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas. Vi ser att det målet är långt ifrån att bli verklighet. Vår roll på vägen dit är att bidra till att civilsamhället kan ha en stark gemensam röst för hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik (2018)

Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet. Därför har 18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp tagit fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Partnership or Conditionality? (2018)

Hur spenderar och fördelar EU pengar i Afrika när det kommer till migration? Används medlen för utvecklingssyften? Hjälper de migranter och flyktingar? Genom att titta på en av EU:s främsta finansieringsinstrument för migration, EU Emergency Trust Fund for Africa, analyserar denna rapport implementeringen av finansieringsinstrumentet i tre partnerländer: Libyen, Niger och Etiopien.
Läs mer

#migration och utveckling

AidWatch (2017)

I nuvarande takt kan det dröja ytterligare drygt 30 år innan EU når målsättningen att minst 0,7 procent av medlemsländernas BNI (bruttonationalinkomst) ska gå till internationellt bistånd. Det är en försening på nästan tre generationer eftersom en första biståndsmålsättning sattes redan på 1970-talet. Det är en av slutsatserna i AidWatch-rapporten 2017.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Sustainable development (2017)

Denna rapport från CONCORD Europa ger rekommendationer om hur EU och dess medlemsstater ska genomföra Agenda 2030 genom att bättre arbeta med konsekvensbedömningar av beslut.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #the stakes could not be higher

Champions to be? (2017)

Flera av föregångsländerna i högnivågruppen har börjat göra konkreta handlingsplaner till år 2030 om hur de ska följa upp arbetet med Globala målen för hållbar utveckling. En sådan saknar fortfarande Sverige. Att en plan kommer på plats snarast är viktigt, den visar tydligt vilken ambitionsnivå regeringen har för genomförandet av Agenda 2030. Det är en av slutsatserna i 2017 års upplaga av rapporten "Champions to be?".
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #champions to be?

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? (2017)

Denna unika granskning visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin. Den har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport. Detta är CONCORD Sveriges andra granskning av den feministiska utrikespolitiken.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik