Framsida på rapporten, Agenda 2030 symbol

Key messages for achieving Agenda 2030

2019

I denna skrift presenterar CONCORD Sveriges medlemmar fyra genomgripande områden som är avgörande för genomförandet av Agenda 2030: civilsamhällets demokratiska utrymme, jämställdhet, samstämmighet och utvecklingsfinansiering.

4 budskap från skriften om vad Sverige borde driva i genomförandet av Agenda 2030

  1. Värna civilsamhällets demokratiska utrymme i genomförandet av alla Globala målen.
  2. Lyft metoder för att främja jämställdhet i relation till alla Globala målen.
  3. Betona en samstämmig politik för hållbar utveckling och lägg ett starkt fokus på åtagandet att ingen ska lämnas utanför.
  4. Arbeta för att utvecklingsfinansiering blir en del i uppföljningen av Agendan 2030 och är specifik för olika Globala mål.
Rapporten är framtagen av:

CONCORD Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030 och samstämmighet, jämställdhet, civic space och AidWatch.