Rapport om EU:s bistånd till privata sektorn

2021

Den europeiska plattformen CONCORD Europa analyserar EU:s bistånd till privata sektorn i låginkomstländer i en ny rapport. Av analysen framgår bland annat att förbättringar krävs när det gäller stöd till arbete med transparens till företag som agerar hållbart.

Privata investeringar sker idag i mycket liten utsträckning i låginkomstländer. Även bistånd till blandfinansiering av privata investeringar når sällan de mest utsatta länderna, utan sker mest i medelinkomstländer. FN har definierat 47 länder som de länder som är minst utvecklade. Enbart sex procent av de privata investeringarna som mobiliseras med hjälp av bistånd till blandfinansiering går till dessa länder. Trots att det är en liten andel är det ändå en betydelsefull del av de totala investeringarna i dessa länder. 

EU storsatsar i det internationella biståndet från och med i år på privat företagande och investeringar. De gör satsningen genom en budgetökning av den Europeiska fonden för hållbar utveckling plus. Fonden ger bland annat lån och garantier till privata investerare i låg- och medelinkomstländer. CONCORD Europas nya policypapper ger rekommendationer om hur EU:s stöd till privata investeringar behöver utvecklas för att ge resultat som gynnar människor i låginkomstländer.

Exempel på rapportens rekommendationer: 

  • EU behöver bygga upp mer lärande, uppföljning och oberoende utvärdering om var och hur blandfinansiering har förutsättning att ge effekt i låginkomstländer. Detta för att åtgärda den avsaknad av data om utvecklingsresultat som finns idag. Aktörer bör använda blandfinansiering i sektorer och typer av verksamhet där det har förutsättningar att fungera. Det bör inte användas där andra typer av bistånd bättre kan bidra till hållbar och rättvis utveckling. 
  • Se till att EU bygger in starka mekanismer och regelverk för företagande, miljö och mänskliga rättigheter, och främjar staters kapacitet i låginkomstländer att ta sitt ansvar för offentlig välfärd. Dessa ska även vara i linje med prioriteringarna i förordningen för EU:s bistånd ”Global Europe”. 
  • Ökad transparens och möjligheter till ansvarsutkrävande, så att EU:s stöd går till hållbart företagande. EU bör dessutom utesluta företag och branscher som ägnar sig åt miljö- och människorättsskadlig verksamhet, skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Dessa företag bör heller inte få tillgång till EU:s biståndsfinansierade garantier. 
  • EU bör i biståndet till låginkomstländer se till att eventuell blandfinansiering är en del i en större helhet. EU behöver framförallt satsa på att stärka ländernas offentliga institutioner, öka inhemska offentliga resurser och stärka demokratiskt ansvarsutkrävande. Här har EU i år tagit ett litet steg framåt i att tydligare koppla sin garantiverksamhet till strategier för varje specifikt samarbetsland.