CONCORD Sveriges verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse

2017

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater ska föra en samstämmig utvecklingspolitik och bedriva ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle, där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas.

Vi ser att det målet är långt ifrån att bli verklighet. Vår roll på vägen dit är att bidra till att civilsamhället kan ha en stark gemensam röst för hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Varje avsnitt i denna verksamhetsberättelse beskriver vår verksamhet och våra resultat under 2017 utifrån ett eller flera av våra sju inriktningsmål. I slutet ges även en ekonomisk rapport för 2017.