Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality (2016)

Champions to be?

Making the 2030 Agenda a reality

2016

I rapporten granskas nio länders genomförande av Agenda 2030: Brasilien, Colombia, Liberia, Sverige, Sydafrika, Tanzania, Tunisien, Tyskland och Östtimor. Länderna är med i en så kallad högnivågrupp som statsminister Stefan Löfven bildade 2015 för att vara ledare och föregångare i arbetet med Agenda 2030. 

Kort efter gruppens bildande skapade representanter från det civila samhället i samma nio länder en ”skugg-grupp” för att följa högnivågruppens arbete kring Agenda 2030. Tillsammans har skugg-gruppen tagit fram två upplagor av rapporten ”Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality” som granskar de nio ländernas genomförande av Agenda 2030. Rapporten ger också rekommendationer för att både regeringar och civilsamhälle ska bli verkliga champions för Agenda 2030.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Sofia Svarfvar, sofia.svarfvar@concord.se