CONCORD AidWatch-rapport 2009

AidWatch

Lighten the load – In a time of crisis, European aid has never been more important

2009

Under året uppgick EU:s bistånd till nästan 50 miljarder euro, vilket betyder att EU stod för hela 60 procent av världens samlade bistånd 2008. Men över sju miljarder euro av det redovisade biståndet bestod i själva verket av andra utgifter, varav skuldavskrivningar (nästan fem miljarder euro) stod för merparten.

Många EU-medlemsländer lade ner betydligt mycket mer pengar på att rädda nationella banker än på biståndet till världens fattiga människor. Sverige och Italien deklarerade dessutom under 2008 att de ville börja redovisa utgifter för olika militära och fredsbyggande insatser som bistånd. Samtidigt införde Frankrike ett villkorat bistånd, som beviljades till de mottagarländer som gick med på att samarbeta med Frankrike kring migrations- och repatrieringsfrågor.

Om rapporten

Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se