Sedan införandet av en feministisk utrikespolitik år 2014 har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp granskat politiken. Här hittar du våra granskningar och rekommendationer, samt utdrag ur rapporterna och relaterade artiklar.

Sammanfattning

7 mars 2016

Freds- och säkerhetspolitiken

För att analysera genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik sedan dess införande har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp gjort en gemensam och unik granskning. Läs sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om freds- och säkerhetspolitiken.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

7 mars 2016

Miljö- och klimatpolitiken

För att analysera genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik sedan dess införande har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp gjort en gemensam och unik granskning. Här ges sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om miljö- och klimatpolitiken.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

7 mars 2016

Handelspolitiken

För att analysera genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik sedan dess införande har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp gjort en gemensam och unik granskning. Läs sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om handelspolitiken.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

7 mars 2016

Utvecklingspolitiken

För att analysera genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik sedan dess införande har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp gjort en gemensam och unik granskning. Läs sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om utvecklingspolitiken.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

7 mars 2016

Migrations- och flyktingpolitiken

För att analysera genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik sedan dess införande har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp gjort en gemensam och unik granskning. Läs sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om migrations- och flyktingpolitiken.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik