Sedan införandet av en feministisk utrikespolitik år 2014 har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp granskat politiken. Här hittar du våra granskningar och rekommendationer, samt utdrag ur rapporterna och relaterade artiklar.

Sammanfattning

5 juli 2017

Sveriges freds- och säkerhetspolitik

Sveriges regering har länge arbetat för att lyfta jämställdhetsperspektivet inom internationell säkerhetspolitik och kvinnors roll inom fredsprocesser. Men när det gäller svensk vapenexport har den feministiska utrikespolitiken inte fått genomslag utan försäljning av krigsmateriel till odemokratiska länder fortsätter. I 2017 års upplaga av rapporten "Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?" tittar ett kapitel närmare på freds- och säkerhetspolitiken.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Rekommendationer

27 december 2016

Jämställdhet måste prioriteras i säkerhetsrådet

Med en feministisk utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd kan Sverige stärka kvinnors rättigheter och representation i konflikter och globala freds- och säkerhetsfrågor. Det konstaterar medlemsorganisationer inom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet, som inför att Sverige i år tar plats i säkerhetsrådet har framfört ett antal rekommendationer till regeringen.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Rekommendation inför Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd (2017-2018)

Med en feministisk utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd kan Sverige stärka kvinnors rättigheter och representation i konflikter och globala freds- och säkerhetsfrågor. Januari 2017 tog Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Inför detta framförde 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp rekommendationer till regeringen.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

27 december 2016

Konfliktförebyggande

Januari 2017 tog Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Inför detta framförde 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp rekommendationer till regeringen för hur Sveriges feministiska utrikespolitik kan göra avtryck och leda till konkreta förändringar i säkerhetsrådets arbete. Läs rekommendationerna om konfliktförebyggande.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

27 december 2016

Transparens

Januari 2017 tog Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Inför detta framförde 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp rekommendationer till regeringen för hur Sveriges feministiska utrikespolitik kan göra avtryck och leda till konkreta förändringar i säkerhetsrådets arbete. Läs rekommendationerna om transparens.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

27 december 2016

Agendan för kvinnor, fred och säkerhet

Januari 2017 tog Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Inför detta framförde 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp rekommendationer till regeringen för hur Sveriges feministiska utrikespolitik kan göra avtryck och leda till konkreta förändringar i säkerhetsrådets arbete. Läs rekommendationerna om Agendan för kvinnor, fred och säkerhet.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Nyhet

10 mars 2016

Riksdagsseminarium och rapportlansering – Sveriges feministiska utrikespolitik

Den 7 mars anordnade CONCORD Sverige, tillsammans med Miljöpartiet de gröna och Liberalerna, ett riksdagsseminarium för att lansera rapporten Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? som visar hur jämställd Sveriges politik är på bistånds-, säkerhets-, handels-, migrations- och flykting- samt miljö- och klimatpolitiken.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? (2016)

Vapenexport, åtstramningar inom migrations- och flyktingpolitiken och avräkningar från biståndet. På flera områden fortsätter Sveriges regering att föra en politik som drabbar flickor och kvinnor särskilt hårt. Det går stick i stäv med ambitionen hos en feministisk regering och med den feministiska utrikespolitik som lanserades hösten 2014, visar en rapport framtagen av 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

7 mars 2016

Freds- och säkerhetspolitiken

För att analysera genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik sedan dess införande har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp gjort en gemensam och unik granskning. Läs sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om freds- och säkerhetspolitiken.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik

Sammanfattning

7 mars 2016

Miljö- och klimatpolitiken

För att analysera genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik sedan dess införande har CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp gjort en gemensam och unik granskning. Här ges sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om miljö- och klimatpolitiken.
Läs mer

#feministisk utrikespolitik