I återhämtningen efter coronakrisen har vi en chans att bygga upp en mer hållbar värld än tidigare. För att omställningen ska vara både inkluderande och rättvis krävs en klimatpolitik som ser flickor och kvinnor som aktörer. Men denna granskning visar att både svenska och internationella lagar och ramverk missar att göra kopplingen mellan genus och klimat. Här hittar du rapporten och kortare utdrag ur den.

Nyheter

27 april 2021

Ny arbetsgrupp för miljö- och klimaträttvisa

CONCORD Sverige har startat upp en ny arbetsgrupp för miljö- och klimaträttvisa. Genom gruppen vill medlemsorganisationer påverka beslutsfattare i Sverige och EU att höja sina ambitioner och utveckla handlingsplaner för klimat och biologisk mångfald. Global rättvisa, mänskliga rättigheter och jämställdhet är centrala utgångspunkter i arbetet.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa #barometer #feminist policies for climate justice

Feminist policies for climate justice (2020)

I återhämtningen efter coronakrisen har vi en chans att bygga upp en mer hållbar värld än tidigare. För att omställningen ska vara både inkluderande och rättvis krävs en klimatpolitik som ser flickor och kvinnor som aktörer. Men denna granskning visar att både svenska och internationella lagar och ramverk missar att göra kopplingen mellan genus och klimat. Med det missas också chansen att bygga en grön och jämställd värld.
Läs mer

#jämställdhet #feminist policies for climate justice #feministisk utrikespolitik

Utdrag

11 juni 2020

Part 1: Who takes the fight for the climate?

Nationalism and anti-feminism is on the rise and climate scepticism is still persistent despite increased global awareness about climate change in the last few years. The common ground of these movements is the will to maintain the status quo of existing economic and social structures and norms that are felt to be under threat. This push back on progress is a serious barrier for global climate efforts that require structural changes.
Läs mer

#feminist policies for climate justice

Utdrag

11 juni 2020

Part 2: How to minimise our global emissions through a feminist climate policy

One of the central goals of the Paris Agreement is to minimise the greenhouse gas emissions in order to hold the increase in the global average temperature to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels and pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees above pre-industrial levels. When we go through this necessary transition into a net zero carbon society that requires us to challenge our unsustainable patterns of production and consumption, it is central to free women and girls from existing power structures.
Läs mer

#feminist policies for climate justice

Utdrag

11 juni 2020

Part 3: Building global resilience through a feminist climate policy

A central commitment of the Paris Agreement is to strengthen the ability of countries, particularly developing countries, to deal with the impacts of climate change. Indeed, it is women, girls and marginalised groups living in poverty and conflict that are most affected.
Läs mer

#feminist policies for climate justice